14:24 çərşənbə, 23 Oktyabr 2019
SOSİAL

30 il müharibə şəraitində yaşayan xalqın həyat eşqi - Əhalinin siyahıya alınması

23:42, 10.10.20196206
30 il müharibə şəraitində yaşayan xalqın həyat eşqi - Əhalinin siyahıya alınması
Hər bir dövlətin həqiqi sərvəti onun insanlarıdır
Siyahıyaalmanın tarixi

Apardığımız araşdırmalara əsasən deyə bilərik ki, əhalinin ilk siyahıya alınması qədim dövrlərdə dövlətlərin vergi və hərbi fəaliyyətləri və onların inzibati quruluşunun vəzifələri ilə əlaqədar həyata keçirilmişdir. Tarixi mənbələr göstərir ki, hətta qədim Hindistan qanunlarında, Manu hökmdarları, güclərini öyrənmək və vergiləri təyin etmək üçün sakinlərin sayını nəzərə almağı əmr ediblər. Misirdə əhalinin sayılmasına e.ə. 2800-2250-ci illərdən başlanmışdı. Tarixi mənbələrdə qədim Mesopotamiyada əhalinin sayına dair məlumatlar var. Bundan başqa əhalinin qədim Çin və Yaponiyada qeydə alındığına dair sübutlar vardır. Adətən o dovrlərdə əhalinin sayları hərbi və maliyyə məqsədləri üçün istifadə edilirdi. Amerikada isə avropalılar tərəfindən müstəmləkə olunduqdan bir müddət əvvəl həyata keçirilmişdir.

Müqəddəs Kitabın Əhdi-Ətiq Padşahlarının İkinci Kitabında çar Davudun təşkil etdiyi siyahıyaalma təsvir olunur: Həmin kitabda qeyd olunur ki, çar onunla birlikdə olan sərkərdə Yoaba deyir ki, Danidən Bathsheba'ya qədər İsrailin bütün qəbilələrini gəzin və insanların sayını sayın ki, xalqımızın sayını bilim. Qədim Yunanıstanda, e.ə. 4-cü əsrin sonunda, bütün yetkin kişilər sayılırdı və eramızdan əvvəl 435-ci ildən bəri Qədim Romada mütəmadi olaraq həyata keçirilirdi. Fiskal məqsədlər və ya xüsusi hallar üçün isə əhalinin vaxtaşırı tədqiqatları erkən orta əsrlərdə aparılmışdır. Məsələn, 1086-cı ildə İngiltərədə Fatih Uilyamın əmri ilə 34 mahalda əhali sayılıb, nəticələr Qiyamət Kitabı adlandırıldı. Avropanın bir sıra şəhərlərində 1449-cu ildə Nürnberqdə, Strasburqda (1473), Sürixdə (və kanton boyunca) (1567) və Florensiyada (1427-1430) ev təsərrüfatları sayılaraq siyahıya alınmışdı. Novqorod Respublikasında və bəzi rus knyazlıqlarında, 13-cü əsrin ikinci yarısından etibarən vergi tutulması üçün əhalinin siyahıyaalınması aparılmışdı. Rusiyada maliyyə məqsədləri ilə ilk siyahıyaalma 1245-ci ildə aparılıb. Avropa ölkələrindən Avstriya, Bavariya, Hollandiya, Danimarka, İspaniya, Asiyada Yaponiya, Amerikada 18-ci əsrin ortalarından əhalinin qeydiyyata alınmasına cəhdlər edilib.

1718-ci ildə seçki vergisinə keçərkən I Pyotr ümumi əhali siyahıyaalması ilə bağlı bir sərəncam imzalayıb və bunu "vergi yoxlamaları" adlandırıb. İlk tam siyahıyaalma 1790-cı ildə ABŞ-da baş tutdu.

Şərqi Avropa və MDB dövlətləri arasında öncüllərdən olaraq demoqrafiya və əhali sakinliyinin inkişafı sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi məqsədi ilə ölkəmizdə Demoqrafik İnkişaf Konsepsiyası hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 9 dekabr tarixli 290 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Sözügedən Konsepsiya milli maraqlar nəzərə alınaraq Azərbaycan Respublikası tərəfindən ratifikasiya edilmiş bir sıra müvafiq beynəlxalq sənədlərin prinsiplərinə əsaslanmışdır. Bu Konsepsiya ölkəmizdə əhali sakinliyinin inkişafı sahəsində davamlı siyasətin hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə təkan vermişdir.

Əhalinin siyahıyaalınmasının yekunları və cari uçot məlumatları əsasında əldə olunan demoqrafik göstəricilər ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramlarının işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Əhalinin siyahıyaalma məlumatları cəmiyyətin inkişaf meyillərinin düzgün öyrənilməsi üçün çox əhəmiyyətli rəsmi statistika olmaqla yanaşı, baza xarakterli statistik məlumatların əldə edilməsinin əsas mənbəyidir.

Azərbaycanda siyahıyaalınma - "Heç kimin kənarda qalmaması”

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 sentyabr 2016-cı il tarixli 140 nömrəli Fərmanına əsasən 2019-cu ilin 1-10 oktyabr tarixlərində ölkəmizdə əhalinin növbəti siyahıyaalınmasının keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Həmin Fərmana uyğun olaraq ölkəmizdə əhalinin siyahıyaalınma işlərinə başlanılmışdır və uğurla davam etdirilir.

Şübhəsiz ki, "Heç kimin kənarda qalmaması” prinsipi ilə növbəti inkişaf mərhələsinə qədəm qoymaqla, yoxsulluq, sağlam həyat şəraiti, inklüziv və bərabər keyfiyyətli təhsil, layiqli məşğulluq, gender bərabərliyi, sanitariya, enerji təchizatı və sair məsələlər əhatə olmaqla insan inkişafının əsas sosial və iqtisadi amillərinin kəmiyyət və keyfiyyətinin məqbul səviyyəsinə nail olunması yönündə kompleks proqramların həyata keçirilməsi zəmanəmizin çox ciddi çağırışlarındandır.

Belə ki, dünya birliyinin qəbul etdiyi bugünkü və gələcək nəsillərin inkişafı baxımından fundamental əhəmiyyət kəsb edən 17 qlobal məqsəd və 169 hədəfdən ibarət "Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəlik” ("Gündəlik-2030”) cəmiyyətin yeni inkişaf mərhələsinin başlanğıcı olmaqla əhali haqqında yüksək keyfiyyətli, aktual, etibarlı və daha müfəssəl məlumatların mövcudluğunu ön plana çəkir. Yəni, "Gündəlik-2030”dan irəli gələn vəzifələr dayanıqlı inkişaf üzrə yeni milli strategiyaların, proqramların və fəaliyyət planlarının hazırlanmasını tələb edir ki, bu da öz növbəsində insanları xarakterizə edən gəlir, cins, yaş, əlillik, miqrasiya statusu, dini, etnik mənsubiyyəti, coğrafi məskunlaşma və milli şəraitə uyğun digər əlamətlərə görə məlumatlara malik olmadan mümkün deyildir. Göründüyü kimi, insan haqqında belə ətraflı məlumatlara olan ehtiyac "Hər bir dövlətin həqiqi sərvəti onun insanlarıdır” paradiqmasını bir daha təsdiq edərək insan inkişafının nə dərəcədə önəmli olduğundan açıq-aydın xəbər verir.

Təsadüfi deyil ki, "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının başlıca strateji məqsədi mövcud imkan və resursları nəzərə almaqla, ölkədə insanların bütün hüquq və azadlıqlarının tam təmin olunması, vətəndaş cəmiyyətinin ictimai həyatda fəal statusu ilə səciyyələnən inkişaf mərhələsinə nail olmaqdır. Odur ki, ölkəmizin iqtisadi inkişafının insan kapitalını formalaşdıran əhalinin sosial rifahı daim dövlətin diqqət mərkəzində olub. Prezident İlham Əliyevin "İnsan amili bizim siyasətimizin prioritetidir” - sözləri bu fikrin təsdiqidir. Bu əsasla "insanlar haqqında ətraflı statistik məlumatlara olan tələbat həyatın demək olar ki, bütün sahələrində iqtisadi, sosial, siyasi, humanitar-mədəni və sair sahələrdə səmərəli inkişaf siyasətinin formalaşdırılması üçün hazırda ciddi amilə çevrilmişdir” - desək heç də yanılmarıq.

"Gündəlik-2030”dan irəli gələn milli öhdəliklərlə əlaqədar qarşıya qoyulmuş məqsəd və hədəflərə nailolma vəziyyətinin monitorinqi, habelə bu sahədə müəyyən edilmiş sosial-iqtisadi siyasət kursuna uyğun çevik idarəetmənin təmin edilməsi üçün əhalinin demoqrafik vəziyyəti barədə dəqiq və dolğun statistik məlumatlara, davamlı informasiya dəstəyinə olan tələbat ölkəmizdə əhalinin növbəti siyahıyaalınmasının həyata keçirilməsini şərtləndirir.

Əhalinin siyahıyaalınması mühüm dövlət tədbiridir. Geridə qoyduğumuz dövrdə Azərbaycanda əhalinin 9 dəfə siyahıyaalınması baş tutub ki, bunlardan birincisi 1897-ci ildə Çar Rusiyası, digər altısı 1926-cı, 1939-cu, 1959-cu, 1970-ci, 1979-cu, 1989-cu illərdə Sovet İttifaqı və nəhayət son ikisi də 1999-cu, 2009-cu illərdə müstəqillik dövrünə aiddir. Bu siyahıyaalmalar zamanı ölkəmizin əhalisi haqqında ətraflı məlumatlar toplanılıb. Azərbaycan Respublikasında 1999-cu ildə keçirilmiş ilk milli siyahıyaalmanın nəticələrinin ilkin təhlili göstərir ki, müstəqillik qazandığı son 8 il ərzində (1991 -1998-ci illərdə) ölkə əhalisinin sayı 10,7% artaraq 7186,6 min nəfərdən 7952,5 min nəfərə, o cümlədən şəhər əhalisinin sayı 6,4% artaraq 3864,9 min nəfərdən 4112,3 min nəfərə, kənd əhalisinin sayı isə 15,6% artaraq 3321,7 min nəfərdən 3840,2 min nəfərə çatmışdır. Bunlarında 3 883 155 nəfəri kişi, 4 070 283 nəfəri isə qadınlar təşkil etmişdir. 2009 –cu ildə isə Azərbaycan əhalisinin sayı 8 922 447 nəfər olmuşdur. Bütövlükdə 1999-2009-cu illər ərzində əhalinin sayı 969 min nəfər və ya 12,2% artaraq 1999-cu ildəki 7.953,4 min nəfərdən, 2009-cu ildə 8.922,3 min nəfərə çatmışdır. Orta illik artım 96,9 min nəfər və ya 1,2% olmuşdur.

Azərbaycanda urbanizasiya - istiqamət əyalət şəhərləri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sosial-iqtisadi siyasəti yeni dövrün çağırışlarına cavab verərək urbanizasiya məfhumuna yeni baxışı ortaya qoyur. Əgər əvvəllər Azərbaycanda urbanizasiya əyalətlərdən Bakıya olan daxili miqrasiyanı ehtiva edirdisə, hazırda miqrasiya vektorları əyalət şəhərlərinə istiqamətlənib. Yeni dövrdə urbanizasiya müstəqilliyin ilk illərində olduğu kimi, Bakının geridə qalmış regionların fonunda sürətlə böyüməsinə xidmət etmir. Əksinə, regional inkişafın lokomotivi ola biləcək əyalət şəhərləri sürətlə inkişaf etməklə urbanizasiyanın müsbət nəticələr verməsini göstərən lakmusa çevrilir.

Son illər Azərbaycanda şəhərlər coğrafi genişlənmə ilə yanaşı, həm də əhalinin sayında xüsusi çəkisinə görə öz mövqelərini gücləndirir. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi azalmağa başladı və Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 1999-cu ildə 51,1 faizə düşdü. 2002-ci ildən şəhər əhalisinin sayının artması prosesi baş verib. 2012-ci ildə 9 milyon 235 min nəfər əhalinin 52,9 faizi, başqa sözlə, 4 milyon 889 min nəfəri şəhərdə yaşayıb. Təkcə son 10 ildə Azərbaycanda şəhər əhalisinin sayı təxminən 700 min nəfər artıb. Özü də bu artımın yalnız 276 mini məhz paytaxt şəhəri Bakının hesabına baş verib. Beləliklə, əyalət şəhərlərində əhalinin artım sürəti Bakı ilə müqayisədə daha sürətlə gedir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, 2002-2012-ci illərdə Bakının əhalisi 14,9 faiz artdığı halda, Azərbaycanın digər şəhərlərində artım 17,9 faiz olmaqla paytaxtı 3 faiz bəndi üstələmişdir. Şəhər əhalisinin artımında təkcə Bakı və digər şəhərlərin arasında deyil, həm də regionların daxilində də nisbət dəyişir.

Məsələn, Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi 2002-ci ildəki 26,7 faizdən 2012-ci ildə 29,1 faizə çatıb. Beləliklə, məntiqi olaraq Azərbaycanda əhalinin ən sürətlə artımı paytaxtda və kəndlərdə deyil, məhz region şəhərlərində baş verir. Son illər Azərbaycanın regionlarındakı şəhərlərdə infrastrukturun (xüsusilə yol, elektrik, təbii qaz, kanalizasiya təminatı və s.) yaxşılaşdırılması, abadlıq işləri və yeni iş yerlərinin yaradılması kiçik və orta şəhərlərin əhali və biznes üçün daha əlverişli olmasına gətirib çıxarıb. Hətta dövlət büdcəsi də şəhərlərin öncüllük etdiyi regional inkişafı hiss edir: 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasında şəhər və rayonların yerli gəlirlərinə aid olan məbləğ 499,4 milyon manat və ya 2011-ci illə müqayisədə 11,7 faiz artmışdır. Beləliklə, urbanizasiya yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsaitin azalmasına xidmət edir və mərkəzi hakimiyyətin yükünü azaldır.
Azərbaycanda urbanizasiyanın keyfiyyət və kəmiyyət etibarilə yeni mərhələyə qədəm qoymasının əsasında ilk növbədə 2004-2008-ci və 2009-2013-cü illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları dayanır. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanın kiçik və orta şəhərləri urbanizasiyanın aşırı təzyiqi ilə üzləşmir, əksinə, urbanizasiya və şəhərlərin inkişaf tempi dialektik vəhdətdə olmaqla sinxronlaşdırılıb.
Azərbaycanda urbanizasiya prosesi kəndlərin tamamilə silinməsi anlamına gəlməməlidir. Əksinə, kənd təsərrüfatının modernləşdirilməsi və məhsuldarlığın artırılması nəticə etibarilə rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinə gətirəcək. Kənd təsərrüfatı sahəsində qənaət edilən əmək resursları isə urbanizasiya prosesi çərçivəsində şəhərə transfer edəcək. Bu gün dünyada sürətlə genişlənən "rəqəmsal nəsil" Azərbaycanda da formalaşır və əmək resurslarının keyfiyyət və kəmiyyət etibarilə yeni mərhələyə qədəm qoyması prosesinə öz töhfəsini verir.

Prezidentin yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin (SAM) apardığı tədqiqat sübut edir ki, şəhərlər cəmiyyətin dayanıqlığını təmin edən orta təbəqənin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Məsələn, Azərbaycanda orta təbəqənin əsas hissəsi şəhərlərdə yaşayır. Tədqiqat nəticələri şəhərlərin əhalinin təhsil səviyyəsinin artmasına daha çox təsir göstərdiyini sübut edir. Belə ki, SAM-da aparılan tədqiqatlar sübut edir ki, ali təhsilli orta təbəqənin böyük bir qismi yerli şəhərlərdə və ya böyük əksəriyyət Bakıda formalaşmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış" İnkişaf Konsepsiyasında deyilir ki, indidən ənənəvi iqtisadiyyatdan bilik iqtisadiyyatına keçidin əsası qoyulmalı, bunun üçün həlledici olan insan kapitalının adekvat inkişafı ön plana çəkilməlidir. Şəhər mühiti insan kapitalının inkişafı və bilik iqtisadiyyatının qurulması üçün yaxşı zəmin hazırlayır.

İqtisadi yüksəliş və demoqrafik dirçəliş

Azərbaycan dövləti hazırda işğal altında olan ərazilərdə də işğaldan sonra urbanizasiya siyasətini həyata keçirmək niyyətindədir. Bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev demişdir: "Füzulinin bərpası, işğaldan azad edilmiş torpaqların inkişafı, burada görülən işlər Azərbaycan dövlətinin gücünü göstərir. Onu göstərir ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəndən sonra hazırda işğal altında olan bütün ərazilər də belə gözəl, abad yerlərə çevriləcək. Bütün yaşayış məntəqələri, bütün kəndlər, o cümlədən Şuşa və Xankəndi şəhərləri Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra qurulacaq, yenidən tikiləcək və Azərbaycan vətəndaşları orada yaşayacaqlar. Hər birimiz öz işimizlə o tarixi günü yaxınlaşdırırıq".

Beləliklə, Azərbaycan dövləti urbanizasiya prosesini qısa, orta və uzunmüddətli dönəmdə sistemli olaraq nəticəyə hesablanmış bir siyasət olaraq həyata keçirir. Urbanizasiya Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin artırılması və əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, habelə onun dünyagörüşünün və həyat tərzinin qlobal çağırışlarla uzlaşdırılması məqsədlərinə xidmət edir.

1999-2012-ci illər. Bu on üç illik dövr Azərbaycanın stabil iqtisadi yüksəliş və demoqrafik dirçəliş mərhələsinə qədəm qoyması ilə fərqlənən bir dövr kimi təsbit edilmişdir. Bu dövrdə Azərbaycanda neft istesalı sürətlə artmış və illik neft istehsalı sovet dövründəki 40-cı illərin ən yüksək istehsal səviyyəsi ilə müqayisədə 2 dəfə, 90-cı illərin səviyyəsi ilə müqayisədə isə beş dəfə yüksək olmuşdur. Nəticədə Azərbaycan iri neft ixracatçısına çevrilmişdir. Eyni zamanda neftin beynəlxalq bazarlarda qiyməti 2008-ci ilin ortalarına qədər durmadan sürətlə artmış və 90-cı illərin əvvəlləri ilə müqayisədə 8-10 dəfə baha olmuşdur. Beləliklə bu dövrdə Azərbaycan böyük neft gəlirləri sayəsində iqtisadi inkişaf templərinə görə dünyanın birinci dövləti olmuşdur. Bu dövrdə Azərbaycanın dövlət büdcəsi də analoqu olmayan bir templə artaraq 2008-ci ildə 1999-cu ilə nisbətən 10 dəfədən çox olmuşdur. Müqayisə üçün göstərək ki, qonşu Gürcüstan və Ermənistanın dövlət büdcələri birlikdə Azərbaycanın büdcəsindən dəfələrlə geri qalır. Şübhəsiz ki, Azərbaycandakı bu iqtisadi yüksəliş əhalinin gəlirlərinin xeyli yüksəlməsinə, yeni iş yerlərinin yaranmasına və bütövlükdə əhalinin rifah səviyyəsinin yaxşılaşmasına səbəb oldu. Bu da öz növbəsində Azərbaycandan kənara gedənlərin sayının, xüsusilə də gənclərin sayının azalmasına və onların əhalinin tərkibində xüsusi çəkisinin artmasına səbəb olmuşdur. Eyni zamanda 1999-2009 illərdə qadın əhalisi arasında fertil yaşlarda (15-49 yaşlar) olan qadınların və ümumi əhalinin tərkibində nigah yaşına daxil olan gənc oğlan və qızların xüsusi çəkisinin artması burada nigaha daxil olanların sayının və əhalinin doğum səviyyəsinin artmasına gətirib çıxarmışdır. 1998-2011-cu illərin statistik məlumatlarından aydın olur ki, bu dövrdə ölkəmizdə həm boşanmaların, həm də ölənlərin sayının artmasına baxmayaraq, diri doğulan uşaqların sayının ölənlərin sayına nisbətən daha sürətlə artması nəticəsində əhalinin təbii artımı xeyli yüksəlmişdir.

Bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, xalqımız əzmkarlığı ilə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin möhkəm və uzaqgörən siyasi iradəsi ilə yenidən milli-mənəvi birliyinə qovuşub, öz əhalisi haqqında dolğun məlumatlardan ilk dəfə 1999-cu ildə müstəqil Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş əhalinin siyahıyaalınması sayəsində agah olub. Belə ki, 1989-cu ildən etibarən, yəni ictimai-siyasi mühitin və şəraitin kəskin şəkildə dəyişdiyi dövrdən 10 il sonra müasir statistika tariximizdə ilk dəfə əhalinin dövlət səviyyəsində siyahıyaalınması Ulu Öndərin "1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalınmasının keçirilməsi haqqında” 1996-cı il 22 fevral tarixli Sərəncamı ilə baş tutub.

Uzun illər davam edən müharibə şəraitinin əhalinin həyat və məişətində dərin izlər buraxdığına baxmayaraq, həmin siyahıyaalmadan keçən dövr ərzində ölkədə aparılan müasir və çoxşaxəli islahatlar əhalinin artımı və həyat şəraitinin yaxşılaşmasında öz töhfəsini verib. Odur ki, sürətlə inkişaf edən müasir Azərbaycanda əhali haqqında geniş və dolğun məlumatların əldə edilməsinin zəruriliyi bir fakt kimi dövlətin qarşısında dayanıb. Bu məqsədlə müstəqil Azərbaycanda əhalinin ikinci siyahıyaalınması 10 il sonra Prezidenti İlham Əliyevin 2006-cı il 7 iyun tarixli Fərmanına əsasən, 2009-cu il aprelin 13-22-də keçirilib.

Nəzərə alsaq ki, ötən 10 il ərzində ölkə əhalisinin demoqrafik göstəriciləri xeyli dəyişib, bu halda əhali haqqında yeni demoqrafik məlumatların toplanması üçün yeni siyahıyaalmanın keçirilməsi qaçılmaz zərurətdir. Unutmaq olmaz ki, 2009-cu ildə 8 milyon 922,4 min əhalisi olan Azərbaycanda növbəti siyahıyaalma ərəfəsində 10 milyonuncu sakin qeydiyyata alınıb.

Əhalinin siyahıyaalınması baza xarakterli statistik məlumatların əldə edilməsinin əsas mənbəyidir. Müasir dövrdə sosial-iqtisadi proseslərin idarə olunmasında, informasiya məkanının formalaşdırılmasında, ölkələrin inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsində sosail siyasətin, daxili, xarici, hərbi siyasətin uyğunlaşdırılması, milli təhlükəsizlik konsepsiyasının tələblərinin nəzərə alınması baxımından rəsmi statistikanın əhəmiyyəti daha da artıb. Bu gün statistika məlumatı olmadan dünyada mühüm qərarların qəbul edilməsi mümkün deyil və qlobal səviyyədə baş verən proseslər də göstərir ki, dəqiq statistika olmadan dayanıqlı inkişafa nail olmaq mümkün deyil. Bir tərəfdən müasir problemlərin həlli istiqamətində çevik qərarların qəbul edilməsi, onların icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün adekvat informasiya təminatının təşkili zərurəti, digər tərəfdən isə "Gündəlik-2030” da qarşıya qoyulmuş məqsəd və hədəflərə çatma vəziyyətinin monitorinqi, müəyyən edilmiş sosial-iqtisadi siyasət kursuna uyğun çevik idarəetmənin təmin edilməsi üçün dəqiq və dolğun statistik məlumatlara olan tələbat rəsmi statistikanın aktual məlumat bazaları əsasında istehsalını şərtləndirir. Etiraf edilməlidir ki, belə məlumat bazaları da ilk növbədə ənənəvi qaydada toplanan siyahıyaalma məlumatları ilə yaradılır.

Əhalinin iqtisadi ehtiyacları və davranışları ictimai həyatın müxtəlif mərhələlərində fərqlənir və onların yaş-cins strukturunda baş verən dəyişikliklər ümumi sosial-iqtisadi fəaliyyətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Buna görə də, dayanıqlı inkişaf üçün əhalinin sayı, tərkibi, məşğulluq vəziyyəti, təhsili, məskunlaşması və digər demoqrafik xüsusiyyətləri, eləcə də artım tendensiyası haqqında məlumatlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd olunmalıdır ki, bütün ölkə əhalisi üzrə cins, yaş, doğulduğu yer, yaşayış yeri, daimi və ya müvəqqəti yaşama, müvəqqəti qaib olma, vətəndaşlıq vəziyyəti, milli (etnik) mənsubiyyəti, ailə vəziyyəti, təhsil səviyyəsi, əlillik və sağlamlıq durumu, qaçqın və ya məcburi köçkün statusu, gəlir mənbələri, məşğulluq statusu, mənzil-məişət şəraiti və sair başqa əlamətlərə görə dolğun məlumatlar bir qayda olaraq vahid şəkildə yalnız əhalinin siyahıyaalınması yolu ilə əldə edilir. Bu məlumatlar ev təsərrüfatlarının tədqiqi üçün elmi əsasda seçmə məcmunu təşkil edir.

Əhalinin siyahıyaalınması ən kiçik coğrafi ərazi vahidləri belə əhatə olunmaqla bütün ölkə ərazisində yaşayan əhalinin sayının və seçilmiş sosial-demoqrafik göstəricilərə dair məlumatların mütəmadi zaman intervalları ilə rəsmi uçotunu aparmağa (və ya məlumatları tutuşdurub yoxlamağa) imkan verən tədbirdir. Bu tədbir fərdi məlumatların (respondentlərlə sorğu aparılması yolu ilə və ya reyestrlərdəki məlumatların istifadəsi əsasında) toplanılması, emalı və ümumiləşdirilməsi prosesini, habelə demoqrafik, iqtisadi və sosial məlumatların qiymətləndirilməsi, dəqiqliyinin müəyyənləşdirilməsi, təhlili və yayılması prosesini özündə ehtiva edir. Göründüyü kimi, əhalinin siyahıyaalınması baza xarakterli statistik məlumatların əldə edilməsinin əsas mənbəyidir və yalnız daimi yaşayan şəxslər barəsindəki məlumatları deyil, müvəqqəti yaşayan şəxslərə, vətəndaşlığı olmayan şəxslərə, qaçqınlara və məcburi köçkünlərə, evsiz şəxslərə və ya köçəri əhali qruplarına dair məlumatları ümummilli səviyyədən tutmuş ayrı-ayrı kiçik yaşayış məntəqələrinə qədər bir çox müxtəlif coğrafi vahidləri əhatə edən statistik göstəricilər formasında təqdim və təhlil etməyə imkan verir.

Siyahıyaalma anlayışına xas olan əsas prinsiplər...

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunmasına dair göstəricilər üzrə statistik məlumatların istehsalında əhalinin siyahıyaalınması əvəzedilməz rola malikdir. Azərbaycan Minilliyin Bəyannaməsinə qoşulmaqla "2003–2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı”, eləcə də "2008–2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın uğurlu icrası ilə yoxsulluqla mübarizə sahəsində kompleks tədbirlər həyata keçirilib. Ötən illər ərzində Minilliyin İnkişaf Məqsədləri üzrə bir çox hədəfləri, xüsusilə insanların sağlamlığının qorunması, ətraf mühitin yaxşılaşdırılması, yoxsulluğun aradan qaldırılması, əhalinin təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, gender bərabərliyinin təşviq və təmin olunması üzrə mühüm nailiyyətlər əldə edib. Danılmaz həqiqətdir ki, 2015-ci ildə yalnız əhalisinin 4,9 faizi milli yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayan respublikamız BMT-nin üzvü olan dövlətlərin Dayanıqlı İnkişaf Sammitində təsdiqlənmiş Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (DİM) qoşulub. Bu qlobal məqsədlərə milli səviyyədə nail olunması yalnız ölkəmizdə daha dayanıqlı, əhatəli və şaxələndirilmiş iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi, o cümlədən sosial sahələrin tarazlı inkişafının təmin edilməsi üçün adekvat siyasi iradə ilə mümkündür. Prezident İlham Əliyev "Bizim siyasətimiz uzunmüddətli siyasətdir. Biz ölkəmizin gələcəyi, uzunmüddətli, dayanıqlı inkişaf haqqında düşünürük” - sözləri ilə dövlətin bu iradəsini açıq-aşkar nümayişi etdirməklə bərabər, milli inkişaf gündəliyimizin əsas prioritetlərini müəyyən edir.

Qeyd edilməlidir ki, "Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 oktyabr tarixli Fərmanına əsasən, Azərbaycan üçün əhəmiyyət kəsb edən, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə uyğun müəyyən edilmiş milli prioritetlər və onlara dair göstəricilər ölkəmizdə dayanıqlı inkişaf sahəsində aparılacaq islahatların əsas istiqamətlərindən xəbər verir. Bununla əlaqədar olaraq, əsas sosial-iqtisadi sahələri əhatə edən problemlərin həllinə ünvanlanacaq dövlət proqramları və strategiyaların hazırlanması zamanı ilk növbədə demoqrafik məlumatlar əsasında statistik qiymətləndirilmələrin aparılması tələb olunacaq. Qeyd etmək yerinə düşər ki, dayanıqlı inkişaf kontekstində cəmiyyətin bütün üzvlərinin tam rifahına, azad və hərtərəfli inkişafına nail olunmasına zərurətin yarandığı bir dövrdə insanla bağlı aktual məlumatlar xüsusi əhəmiyyətlidir.

Müəyyən yaş qrupunda olan qadınlar arasında doğum səviyyəsi, nikaha (rəsmi və ya qeyri-rəsmi) daxilolma vəziyyəti, əhalinin yaş qrupları və cins bölgüsündə savadlılıq və riyazi savadlılığın ən az müəyyən edilmiş funksional səviyyəsi, işləməyən, təhsil almayan və ya peşə təlimi keçməyən gənclərin xüsusi çəkisi, habelə elektrik enerjisinə çıxışı olan əhalinin xüsusi çəkisini xarakterizə edən DİM göstəricilərini əhalinin siyahıyaalınmasının keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan sorğu anketlərinin məlumatlardan birbaşa əldə ediləcək.
Bununla yanaşı, DİM-ə nail olunmasına dair göstəricilər üzrə statistik məlumatların istehsalında əhalinin siyahıyaalınmasının rolu onunla ölçülür ki, əhalinin siyahıyaalınması konkret DİM göstəriciləri barədə birbaşa məlumat mənbəyi olmaqla bərabər, insanla bağlı göstəricilərə dair məlumatların əldə edilməsi üçün ev təsərrüfatlarında aparılacaq statistik müayinələr üzrə seçmə məcmunun formalaşdırılmasında ilkin istinad mənbəyi olacaq.

DİM üzrə bəzi nisbi göstəricilərə dair hesablamaların aparılmasında illik dövriliklə əhalinin sayına dair məlumatlar tələb olunur ki, belə məlumatları ölkəyə gələn və ölkədən gedənlər arasındakı fərq də nəzərə alınmaqla ötən siyahıyaalmanın məlumatı və ondan sonrakı dövrdə doğulan və ölənlərin uçotu əsasında müəyyən edilən əhalinin cari sayı ilə müəyyən olunur.

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə statistikanın təşkili sahəsində beynəlxalq təcrübə də onu göstərir ki, hazırda göstəricilər üzrə yüksək keyfiyyətli statistika məlumatlarının ev təsərrüfatlarında aparılan sorğu yolu ilə əldə edilməsi hələ də gündəmdə qalır. Əlbəttə ki, ənənəvi olaraq siyahıyaalma anlayışına xas olan əsas prinsiplər DİM göstəriciləri üzrə məlumatların keyfiyyətinin təmin edilməsi üçün danılmaz faktdır. Yəni, mütəmadi dövriliklə keçirilən siyahıyaalma zamanı uçota alınan hər bir şəxs barədə məlumatlar elə toplanılır ki, onların xarakteristikalarını ayrıca qeydə almaq mümkün olur. Bu, müxtəlif əlamətlərin çarpaz təsnifatını aparmağa və bir neçə əlamət üzrə məlumatlar əldə etməyə imkan verir. Siyahıyaalmanın gedişində şəxslər barədə əldə edilən məlumatlar dəqiq müəyyən edilən konkret vaxta (siyahıyaalma anına) aid olur. Siyahıyaalma yolu ilə fərdlərin, ev təsərrüfatlarının və yaşayış vahidlərinin ümumi sayı barədə məlumatların əldə edilməsi təmin edilir. Əhalinin uçotu siyahıyaalma anına ölkənin dəqiq müəyyən edilən ən kiçik coğrafi ərazi vahidlərində yaşayan kiçik əhali qrupları səviyyəsində hər bir şəxsin xarakteristikaları barədə məlumat əldə etməyə imkan verir.

Burdan da belə qənaətə gəlmək olar ki, dayanıqlı inkişaf siyasətinin işlənib hazırlanması üçün əhali haqqında ən dolğun məlumatlar məhz əhalinin siyahıyaalınması yolu ilə əldə edilə bilər. Bir sözlə, indiki və gələcək nəsillər üçün dayanıqlı inkişaf proqramlarının işlənib hazırlanması və insanların rifah halının yaxşılaşdırılması məqsədilə hazırkı siyahıyaalmada aktiv iştirak həyati vacib dərəcədə əhəmiyyətlidir. Hal-hazırda ölkəmizdə keçirilən əhalinin növbəti siyahıyaalınmasının yekunları nəticəsində əldə ediləcək statistik məlumatlar Azərbaycanın gələcək inkişaf prioritetlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsində əsas informasiya mənbəyi rolunu oynayacaqdır.

"Səs” qəzetinin sifarişi əsasında hazırlanmışdır.

"Resurs” Analitik İnformasiya Mərkəzi
XƏBƏR LENTİ

Новости

Обзор OnePlus 7T Pro: небольшие обновления делают отличный телефон ещё лучше

Телефоны OnePlus раньше были действительно просты в понимании. Теперь тебе нужен какой-то декодер, чтобы понять, что нового. Возьмите новый 7T OnePlus. Как и iPhone Apple "S", Android-телефоны OnePlus "T" раньше обозначали улучшенную версию предыдущей пронумерованной модели. Естественно, вы можете подумать, что OnePlus 7T заменит OnePlus 7 Pro, запущенный в мае. Но это не так. Смотрите, в то время как США получили OnePlus 7 Pro, в других регионах также был выпущен OnePlus 7. Вернитесь к новому 7T OnePlus - это преемник OnePlus 7. Но для американских клиентов это технически замена 6T OnePlus. Я же говорил, что это сбивает с толку! Так что в США OnePlus 7 Pro (начинается с $669) все еще продается. А сейчас есть более дешевый OnePlus 7T, который стоит на $70 меньше, начиная с $599. Но 7T OnePlus обладает многими более дорогими функциями OnePlus 7 Pro, включая 90Hz дисплей, систему с тремя камерами, более быстрый сенсор отпечатков пальцев и более быстрое хранилище UFS 3.0. И если все это недостаточно, OnePlus 7T имеет чуть более быстрый чип Qualcomm Snapdragon 855 и поставляется с Android 10. Длинная история: OnePlus 7T действительно хороший смартфон. Но у него та же слабость, что удерживала все телефоны OnePlus: камеры по-прежнему отстают от iPhone, телефонов Galaxy и Pixels. Цена OnePlus 7T - $599 Благодаря 7T OnePlus лучшие функции 7 Pro, такие как 90Hz дисплей и тройные камеры, становятся более доступными по цене. OnePlus 7T выглядит и чувствует себя хорошо для телефона из металла и стекла. Высококачественное строение - это то, чего я ожидаю от всех телефонов OnePlus. Выемка для отслоения меньше, чем на 67 и 7. Есть пара элементов дизайна, которые сразу привлекли мое внимание. Первая - массивный наезд камеры, в которой размещены тройные камеры. Это напоминает мне гигантские шишки камеры на Nokia Lumia 1020 или Moto Z. Думаю, я должен быть благодарен, что камеры не выглядят как удивленное лицо эмодзи. Второе - матовое стекло. Я предпочитаю матовое стекло, а не глянцевое, устойчивое к отпечаткам пальцев, и стекло OnePlus 7T просто не такое. И в-третьих, "стелс" уступает OnePlus 6T и 7. OnePlus говорит, что он ровно на 31,46% меньше. Это круто, но если вы не ликвидируете это положение, как OnePlus сделал с 7 Pro, или не раскачиваете дыру, как Samsung Galaxy Note 10, я бы не стал считать это ключевой точкой продажи. Громкоговорители, и нет разъема для наушников. Все кнопки доступны - они немного ниже, чем на OnePlus 7 Pro - и тактильны. Во всяком случае, я чувствую, что OnePlus 7T слишком высокий; Это больше, чем OnePlus 7 Pro, это очень большой телефон. На 7T OnePlus нет разъема для наушников. До сих пор нет ясности в устойчивости к воде или пыли, Несмотря на то, что он защищен от брызг, его использование в дождь сомнительно. И все еще нет беспроводной зарядки. Экран обновляется быстрее на 90 кадров в секунду, что делает его более гладким. Экран OnePlus 7T больше. Это новый 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей (разрешение 2400 x 1080) с новым соотношением сторон 20:9. Опять же, немного больше, чем на других телефонах, но не так много, как комические 21:9 Xperia 1 и 10 телефонов Sony. AMOLED-дисплея "Fluid" - это, конечно круто, его частота обновления заимствованна у OnePlus 7 Pro. С более быстрой частотой обновления дисплея текст по-прежнему выглядит великолепно, когда вы прокручиваете Twitter или Instagram, а системные анимации Android действительно блистают. Датчик отпечатков пальцев на дисплее работает так же быстро, как и на 7 Pro. В OnePlus 7 Pro также есть более быстрое устройство считывания отпечатков пальцев. Это все еще оптический датчик, который не так безопасен, как ультразвуковой считыватель отпечатков пальцев на дисплее, но он быстрый и отзывчивый, и это все, что меня волнует. Может быть, это иллюзия, но датчик чувствует себя чуть более отзывчиво, чем OnePlus 7 Pro. Я чувствую, что датчик OnePlus 7T почти никогда не выходит из строя, что хорошо. Есть еще разблокировка лица и она работает в мгновение ока, хотя это не так безопасно, как отпечатки пальцев. OnePlus также утверждает, что дисплей отфильтровывает 40% синего света. Не могу сказать, что экран сделал меня менее пристрастным смотреть на телефон. Есть пара стерео динамиков (один в наушнике и один на дне). Они поддерживают Dolby Atmos и они довольно громкие. Чипсет 7T Snapdragon 855 - самый быстрый чипсет для Android. OnePlus создал репутацию мощных телефонов, и 7T OnePlus не исключение. Он раскачивает чипсет Qualcomm Snapdragon 855 до 8GB ОЗУ. В США телефон поставляется только с 128GB памяти, но в Индии и Китае есть модель 256GB. Как и система хранения данных OnePlus 7 Pro, система хранения данных OnePlus 7T - это UFS 3.0, что означает, что она очень быстро считывает и записывает данные, что в свою очередь увеличивает общую скорость всех операций. Сравнительный анализ 7T OnePlus с Geekbench 5, чипсет телефона Snapdragon 855 лишь незначительно быстрее, чем у OnePlus 7 Pro, который работает на базе Snapdragon 855. Основываясь на среднем из трех тестов, ЦП OnePlus 7T набрал 789 баллов за одноядерный тест и 2,791 на тестировании многоядерных процессоров, что ускоряет его работу на 10% и 5%, Соответственно, чем OnePlus 7 Pro. И для вас там вундеркинды, Процессор OnePlus 7T тестировал на 8% быстрее одноядерных и на 12% быстрее многоядерных процессоров, чем 10 Galaxy Note от Samsung. В реальном использовании OnePlus 7T так же быстр и гладок, как OnePlus 7 Pro. Я не увидел никаких преимуществ скорости OnePlus 7T по сравнению с OnePlus 7 Pro. На самом деле, OnePlus 7 Pro даже имеет преимущество иногда, когда дело доходит до повторного открытия приложений из их приостановленного состояния, если у вас модель с 12GB ОЗУ. В 7T работает JusticOS 10, который основан на Android 10. В том случае, если Вы увидите, что производительность в играх или графических приложениях повышается, графический процессор Adreno 855 Snapdragon 640 на 15% быстрее, чем графический процессор Adreno 460 в 855 Snapdragon (Qualcomm просто увеличил тактовую частоту). Я не серьезный игрок в мобильные игры - я в основном наслаждаюсь парой гонок в асфальте и каждый день гуляю с Одиссеем Альто - но если вы играете в PUBG Mobile или Fortnite, вы можете увидеть, что игры работают немного гладче. Конечно, если вы на самом деле все в мобильных играх, вы, вероятно, должны получить игровой телефон, как Asus' s ROG II, который, по всем данным, кажется монстром. Жесты Android 10 работают как у iOS. Помимо отличной производительности, OnePlus 7T является одним из первых телефонов, поставляемых с Android 10. В то время как большинство функций Android 10 - это обновления под капотом, такие как переработанные ярлыки совместного использования и лучшие настройки конфиденциальности, есть один, который вы не можете пропустить: жесты. Я знаю, что Android 8 (Oreo) ввел жесты, но они лучше на Android 10. Подожди, я сказал лучше? Я имею в виду, полностью оторвался от iOS. В Android 10 в нижней части экрана установлена та же панель жестов, что и в iOS, и печать работает практически одинаково: проведите пальцем вверх, чтобы открыть многозадачность, проведите влево и вправо, чтобы переключиться между открытыми приложениями, и проведите вверх, чтобы вернуться к главному экрану. Чтобы вернуться назад, вместо появления кнопки "Назад", проведите пальцем вправо с левой стороны экрана. А чтобы активировать Google Assistant, просто проведите пальцем по центру из любого из нижних углов. Android 10 хорошо работает и в нормальном моде OnePlus, у версии компании LionsOS 10 есть свои непротиворечивые настройки. Zen Mode, который ранее заблокировал телефон OnePlus на 20 минут, теперь позволяет установить для него значение между 20-60 минутами. Не новаторские обновления, но приятно иметь, тем не менее. Режим чтения теперь имеет "хроматическую" настройку для приглушенных цветов. 7T OnePlus имеет 3 800 мАч аккумулятор, что меньше 4000 мАч в OnePlus 7 Pro. телефоны OnePlus, как правило, работают полный день с легкостью и OnePlus 7T то же самое. Даже с большим количеством Slack, Twitter, Feastly, YouTube, Google Maps, Reddit, Gmail и съемкой фотографий, я всегда заканчивал день, имея не менее 15 процентов мощности. Я до сих пор хочу, чтобы OnePlus был на борту с беспроводной зарядкой, но Warp 30T зарядка с включенным зарядным устройством действительно быстро, чтобы выйти из телефона. Я могу подтвердить, что зарядное устройство Warp 30T действительно заряжает 7T OnePlus от 0-70% батареи примерно за 30 минут. Три камеры в массивном наезде. Достаточно хорошие фотографии Самая большая слабость OnePlus 7T - это его камеры. Это не новость, если вы когда-либо использовали телефоны OnePlus. Сзади - трехобъективная система камер: 48-мегапиксельная основная камера (f/1.6) с оптической стабилизацией изображения (OIS), 12-мегапиксельная 2x камераа (f/2.2) и 16-мегапиксельная ультракороткая (f/2.2) с 117-градусным полем зрения. А спереди - 16-мегапиксельная (f/2.0) камера. Это исправные камеры - улучшенный телеобъектива делает снимки чуть лучше, чем OnePlus 7 Pro - но им мешает тот же недостаток, что и на других телефонах OnePlus, а это средняя обработка изображений. Мне нравится, что фотографии не слишком насыщены, как на телефонах Samsung, но для контрастности может понадобиться толчок. Правда, они не могут топить изображения с iPhone 11 и 11 Pro. Фотографии прекрасно выглядят на экране OnePlus 7T, и, как я уже говорил тысячу раз: в Instagram или Twitter никто не смотрит пикселями. Три камеры для трех разных просмотров. Однако взорвать OnePlus 7T кадры на 27-дюймовом iMac и сравнить их с лучшими камерами смартфонов (iPhone 11 Pro, Galaxy Note 10, Pixel 3 и Huawei P30 Pro) и детали и динамический диапазон не на одном уровне. В 7T фотографиях OnePlus все просто сенсорно мягче, чем на iPhone или Galaxy. Одна новая камера в OnePlus 7T, что в OnePlus 7 Pro не является режимом супер-макросов. При включении все три задние камеры могут фокусироваться на субъектах по 2,5-8 сантиметров, чтобы получить сверхточные кадры. Режим Super Macro позволяет получить действительно, очень близко к предметам. Около 2,5 сантиметров. Как видно на приведенных ниже фотографиях, это работает, но нужно поставить в работу, чтобы провести неподвижно. В противном случае вы будете иметь много размытых близких. Вместо того, чтобы сбрасывать в основном повторяющиеся сравнения камер, я рекомендую проверить наши отзывы iPhone 11 Pro, Galaxy Note 10 и OnePlus 7 Pro, чтобы получить хорошее представление о том, как сравнивают камеры OnePlus 7T (особенно для малозаметных и ночных фотографий), потому что изображения довольно чертовски похожи на OnePlus 7 Pro. Я, впрочем, оставлю галерею снимков, сделанных в самых разных сценах. И конечно, ударить меня по Instagram @ sourlemons или Twitter @ raywongy, если вы хотите углубиться в телефонную фотографию. Мне очень нравились разговоры с вами, ребята. В OnePlus 7T много улучшенных функций OnePlus 7 Pro. Стоимость. Мне было интересно, слишком ли быстро продвигается OnePlus, когда он дразнил 7T OnePlus в Twitter. Но потом мне напомнили, что приносить премиальные инновации, как только они будут готовы, и снижать цены, чтобы больше людей могли их получить, - это то, что OnePlus делает лучше всего. Менее пяти месяцев назад вам пришлось заплатить не менее $670 за OnePlus 7 Pro, чтобы получить 90Hz дисплей и трехобъективную камеру. Теперь, вы можете получить его за $600, если вы не против немного меньшей батареи. Я понимаю, что экономия $70 - это не очень много для таких людей, как я, которые привыкли платить топ-доллар за iPhone или Samsung Galaxies. Однако для большинства людей деньги лучше потратить на что-то другое, например, беспроводные наушники. В OnePlus 7T в основном попадает на все нужные заметки. Он обладает качественным дизайном, сверхбыстрой производительностью, плавным дисплеем и длительной батареей с быстрой зарядкой. И хотя камеры не совсем флагманского уровня, они более чем достаточно хороши. В конечном счете, 7T OnePlus - это ценность - еще один основной принцип OnePlus - и она действительно обеспечивает. Источник: https://www.theverge.com/

Пара слов о One X

В прошлом году Insta360 поцизионировала идею о том, на что может быть способна 360 камера с Insta360 One X. The One X продавался не как 360-градусная камера, а камера, которая могла снимать 360 градусов возможных углов, к которым можно было получить доступ постфактум. Кадры, снятые с помощью One X, также были сшиты в камеру, и вы смогли отредактировать его прямо на телефоне для быстрой загрузки на социальные платформы. Год спустя и GoPro отвечает на One X с $499.99 GoPro Max. Это преемник GoPro Fusion, который вышел в 2017 году, требовал двух карт памяти: все головные боли прошлых 360 камер в одном удобно забывчивом пакете. Но с GoPro Max компания позаимствовала улучшения из play-book Insta360 и сделала самой доступной 360 камеру, которую я использовал. И из-за этого, я думаю, я вижу, что это первая 360 камера, которая получила постоянное место в моем наборе. У GoPro есть двойные линзы на 180 градусов, которые делают фотографии на 360 градусов на 16,6 мегапикселей, 5,5 мегапикселей 4:3 (что GoPro называет «Super-View» фотографии), и очень прикольные панорамные фотографии на 6,2 мегапикселей на 270 градусов под названием Power-Panos. Для видео он может снимать кадры 1440p 60 fps с одним объективом и 5.6k 30 fps сферических клипов - так же, как и Insta360. Есть микрофоны на всех сторонах, кроме одной. Внизу он имеет закладные монтажные зубцы, позволяющие монтировать аксессуары к камере без необходимости к доступу к корпусу. Он совместим со всеми современными аксессуарами GoPro, как и Hero 8. Откидные зубцы позволяют монтировать Max без необходимости в отдельном корпусе. Макс похож по конструкции на Hero 8, но явно лучше. Сенсорный экран на Max немного меньше сенсорного экрана на задней части Hero 8, но его система меню идентична. Большой плюс здесь в том, если вы врываетесь или делаете селфи, вы можете видеть себя, как на DJI Osmo Action, потому что, ну, у него две линзы! Хотя камера водонепроницаема до 16 футов, GoPro говорит, что это не подводная камера. Сшивание 360-градусных кадров под водой является постоянной проблемой для GoPro, и эта гидроизоляция лучше подходит для прикрепления камеры к передней части доски для серфинга, не беспокоясь о том, что она разрушится. Сенсорный экран очень отзывчивый, но нельзя использовать его для прокрутки кадра в режиме 360, так как на экране есть жесты, например, чтобы перейти к главному меню. Однако можно переключаться между объективами, нажимая кнопку на экране, но это работает только перед началом записи. При попадании на запись экран имеет только видоискатель объектива, выбранного перед прокатом. Изображение на экране, однако, останется на уровне горизонта независимо от того, каким образом вы повернете камеру. И делает это почти без заметного отставания. При съемке деформированного, сверх-широкого рыбьего глаза выглядят, кадры хрустящие и живые. Тона кожи верны жизни и Макс не боится немного перенасыщать блики. Я предпочитаю, чтобы этот цвет был более плоским, особенно если вы не хотите тратить время на коррекцию цвета. Даже если вы корректируете цвет, ни одна из камер не дает вам большой свободы для работы, поэтому большую часть времени это не стоит усилий. Но когда я вхожу в линейный, не-рыбий взгляд, кадры начинают показывать его зерно и сглаживающее программное обеспечение GoPro делает, чтобы компенсировать растянутые размеры. Если эти кадры будут смотреть только по телефону, кого это волнует? Но если вы платите 500 долларов за эту камеру, я бы ожидал, что она будет использована для большего. Видео Max 360 стабилизировано программным обеспечением. Это так, как вы ожидали, когда шли, и может быть очень странным, особенно ночью. Сшивание наиболее заметно в верхней и нижней части рамы, и так как большинство креплений GoPro обычно имеют более широкие основания, чем камера, почти всегда есть немного артефакта от монтирования в кадрах. Однако в целом, как только вы экспортируете 360 кадров, шов действительно чистый. Однако аудиосъемка Max - это лучшее, что я слышал от потребительской камеры 360. Снижение ветра может добавить много сжатия, но в целом оно фактически снижает звук ветра, сохраняя при этом голоса нетронутыми. Я проверил камеру на ветре 25 миль в час, и ты все еще слышишь, как я говорю. Большие микрофоны захватывают удивительно качественный звук. В линейке камеры GoPro есть три режима, специфичных для GoPro Max - Powe-rPano, Max Supe-rview и Max Time-warp. Снимки Power-Pano - это 270-градусные фотографии, которые используют оба объектива для захвата сверх-широких панорамных видов. Фотографии понятны и предлагают панорамную фотографию в мгновение ока, а не необходимости сканировать ландшафт с помощью телефона. Max SuperView - самый широкий угол, который может предложить GoPro. Он снимает видео 1440p60 с помощью одного из 180-градусных объективов Max, а также предлагает Max Hypersmoot, который, как утверждает GoPro, является его самой стабильной формой видеостабилизации. При 60 fps видео доступно только в 4:3, но его стабилизация -уровень (по крайней мере, когда у вас идеальные условия освещения) с гидроизоляцией и малым размером GoPro. Наконец, Max Time-warp предоставляет видео с истекшим временем в 360. Это действительно круто, но убийца батареи. Я видел, как моя батарея упала на 15% со свежего заряда во время съемки видео Time-warp в течение 10 минут подряд. Я бы хотел, чтобы экран отключился раньше, пока снимают их, чтобы спасти какой-то аккумулятор. GoPro Max заряжается по USB-C и использует несколько большую батарею, чем Hero 8. Мне нужны были две эти батареи, чтобы получить полный день тяжелого использования, что соответствует моему опыту на других камерах GoPro. Зарядка батареи может осуществляться через порт USB-C. Макет кнопки на Max идентичен Hero 8. Все кадры можно редактировать в приложении GoPro, а возможность редактирования 360 является самой доступной. Все эти операции основаны на ключевых кадрах и даже упрощают и упрощают переходы для создания полированных перемещений между ключевыми кадрами в рамках захвата на 360 градусов. После долгого дня съемок я на самом деле был рад запрыгнуть в приложение и поработать над редактированием кадров. Соглашайтесь продолжить: GoPro Max Каждое умное устройство теперь требует, чтобы вы согласились на ряд условий, прежде чем вы сможете его использовать - контракты, которые на самом деле никто не читает. Нам невозможно прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз приходится бить "соглашаться" на использование устройств, когда мы пересматриваем их, так как это соглашения, которые большинство людей не читает и точно не может вести переговоры. Чтобы использовать мобильные или настольные приложения GoPro для просмотра, передачи и редактирования материалов из GoPro Max, необходимо согласиться на два обязательных элемента: Кроме того, в приложении есть дополнительное соглашение об обмене данными персонализации с GoPro, которое, по словам компании, она использует "для улучшения продуктов и работы с клиентами". Окончательный счет: два обязательных соглашения и одно факультативное соглашение. GoPro также имеет настольное приложение 360, называемое GoPro Player. Он отражает опыт мобильного приложения с добавленными опциями кодека при экспорте: H.264, ProRes и HEVC. Что касается 360 видеомонтажа, то меня взорвала его легкость. GoPro стал бытовым названием для своих долговечных, портативных маленьких экшн-камер и Max ничем не отличается. В то время как камера обладает большим количеством отличных функций, именно простота приложения, в конечном счете, заставила меня продолжать использовать это. В прошлом 360-градусные кадры означали высокое оборудование и головные боли в постах, и это всегда оттолкнуло меня от использования. Но если использовать тот же форм-фактор и то же приложение, что и GoPro Hero, рабочий процесс, который я использую в течение многих лет, является более доступным. Достаточно ли этого, чтобы быть более чем новинкой камеры, которая в конечном итоге окажется в забытой технологической корзине в моем подвале? Я не совсем уверен. Но это самая веселая и удобная для пользователя камера 360, которую я использовал на сегодняшний день, и я рад видеть, где GoPro занимает эту строчку в будущем. Информация взята с источника : Theverge.com