"Ermənilər yaşadıqları dövlətə xəyanət edərək, təxribat və cəsusluqla məşğul olmuşlar"

SİYASƏT
08:49 30.10.2020
546
Ermənilər "Böyük Ermənistan” adıyla dünyaya cəfəng iddialarını sırımağa çalışsalarda, Azərbaycanın əzəli torpağı olan Qarabağla bağlı ermənilərin siyasətinin heç bir əsası yoxdur və ola da bilməz.1805-ci ildə Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanla Rus imperatoru arasında bağlanan Kürəkçay traktatı ilə Qarabağ xanlığı Rusiya himayəsinə qəbul edildi. Qarabağ xanlığı Rusiyaya birləşdirilən kimi P.Sisianov Qarabağda çarizm mövqeyini möhkəmləndirmək məqsədi ilə digər bölgələdən erməniləri buraya köçürməyə başladı. Rusiya ilə İran arasında bağlanan Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsindən sonra Qarabağda erməniləşdirmə prosesi üçün münbit şərait yaradıldı.
Kütləvi surətdə bizim torpaqlara köçürülən ermənilər çox keçmədən Azərbaycan torpaqlarında "Böyük Ermənistan” ideyasının reallaşdırılması uğrunda açıq mübarizəyə başladılar. Həmin ideyanın tərkib hissələrindən biri də Qarabağ, İrəvan, Naxçıvan və digər Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirməkdən ibarət idi.
Rusiyanın Qafqazda özünə dayaq yaratmaq məqsədi ilə buraya köcürdüyü ermənilər qısa vaxt ərzində öz çirkin niyyətlərini həyata keçirmək üçün misli görünməmiş cinayətlərə və vəhşiliklərə əl atmışlar. Rusiya Qarabağa ermənilərin köçürülməsinə hər vəchlə səy göstərirdi, hər cür şərait yaradırdı. Ermənilər yaşadıqları dövlətə xəyanət edərək, təxribat və cəsusluqla məşğul  olmuşlar.
Ermənilərin Qafqazda yerləşdirilməsini təmin edən Rusiya  dövlətinin məmurlarının yazdıqlarından məlum olur ki,  nəinki Şimali Azərbaycan ərazisində, hətta indiki Ermənistan ərazisində  100 minlərlə azərbaycanlı öz doğma yurdlarında yaşayır və əhalinin əksəriyyətini təşkil edirdi. İndiki Ermənistan adlanan ərazi Azərbaycanın qədim, əzəli torpağıdır-azərbaycanlıların doğma yurdudur. Bu danılmaz tarixi faktdır.
Qarabağda arxeoloji qazıntı işləri zamanı müxtəlif ölkələrin pulları, həmçinin Şuşada kəsilmiş gümüş pullar aşkar edilmişdi. Qarabağ bölgəsi Azərbaycan xalçaçılığının mərkəzlərindən biri idi. Qarabağ xalça növünün bu gün də dünya şöhrətli olması həmin sənət ənənəsinin öz təsirini saxlaması ilə bağlıdır.
Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev tarixə diqqət çəkərək, çox haqlı olaraq Kürəkçay müqaviləsinə toxundu. O sübut etdi ki, ermənilər Cənubi Qafqazın, Dağlıq Qarabağın yerli əhalisi deyil. Yeni ermənilərin Qarabağ torpaqlarında mövcudluğu bu hadisələrdən sonra olmuşdur. İlkin mənbələrdə bu xalqın adı belə yoxdur. Ermənilərin bu torpaqlara kütləvi şəkildə gəlişi məhz Kürəkçay müqaviləsindən sonra başladı.
Lakin ermənilərin iddiaları yerə göyə sığmır. Hər zaman sadə ermənilər də bu iddialarla zəhərləndirilib. Guya, onlar bu torpaqlarda ta qədimlərdən olublar və bu ərazilər onlara məxsus olub. Saxtakarlıq ermənilərin əsas meyarı olub. Halbuki, araşdırmalar göstərirki, ümumiyyətlə, tarixdə belə bir dövlət mövcud olmayıb. Onların nə sərhədləri, nə milli pulu,nə sülaləsi haqqında heç bir məlumat yoxdur.
Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev haqlı olaraq qeyd edirki, biz bir dəfə ermənilərə dövlət yaratmaq üçün imkan vermişik. İkinci dəfə ermənilər dövlət yaratmaq istəyirlərsə dünyanın başqa yerini seçsinlər.

Naftalan sakini Faiq Rüstəmov

OXŞAR XƏBƏRLƏR