13:01 Bazar Ertəsi, 17 Fevral 2020
İQTİSADİYYAT

Prezident İlham Əliyev Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2013-cü il büdcəsini təsdiq etdi

18:09, 14.12.20121216
Prezident İlham Əliyev Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2013-cü il büdcəsini təsdiq etdi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2013-cü il büdcəsininin təsdiq edilməsi haqqında qanunu təsdiq edib.AZXEBER.COM-un məlumatına görə, fondun 2013-cü il büdcəsinin gəlirləri 2 632 695 000,0 manat, xərcləri 2 632 695 000,0 manat məbləğində təsdiq edilir.

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:

Gəlirlərin mənbələri
Məbləğ (manatla)
1.
Məcburi dövlət sosial sığorta haqları, cəmi
o cümlədən:
1550161 400,0
1.1.
büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə
539 193 200,0
1.2.
büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda işləyənlər üzrə
73 526 200,0
1.3.
dövlət büdcəsindən ayrılan subsidiya hesabına və büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar vəsaitləri, ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi üzrə daxilolmalar
77 442 000,0
1.4.
digər sığortaedənlər
o cümlədən:
860 000 000,0
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə
33 504 000,0
2.
Sair gəlirlər, cəmi
o cümlədən:
5 500 000,0
sanatoriya-kurort yollayışlarının qismən dəyəri üzrə daxilolmalar
1 500 000,0
3.
Dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert)
1 077033 600,0

Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2013-cü il büdcəsinin xərcləri aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilir:

Xərclərin istiqamətləri
Məbləğ (manatla)
1.
Əhaliyə ödənişlər, cəmi
o cümlədən:
2570271 000,0
1.1.
əmək pensiyalarının ödənilməsinə, cəmi
o cümlədən:
2 500291 000,0
əmək pensiyalarının baza hissəsinə
1358 480 000,0
əmək pensiyalarının sığorta hissəsinə
1141 811 000,0
1.2.
məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinətlərə, cəmi
ondan:
69 980 000,0
əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə
18 000 000,0
hamiləliyə və doğuşa görə
22 000 000,0
uşağın anadan olmasına görə
4 500 000,0
3 yaşına çatanadək uşaqlara qulluqla əlaqədar
8 000 000,0
dəfn üçün
12 671 000,0
işsizliyə görə
4809000, 0
2.
Pensiya və müavinətlərin əhaliyə çatdırılması, bank əməliyyatlarının aparılması üzrə xidmət haqqı xərcləri
20 000000,0
3.
Sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi və sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi üzrə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyası vasitəsilə maliyyələşdirilən
xərclər, cəmi
o cümlədən:
17 454 000,0
3.1.
sanatoriya-kurort müalicəsi və istirahət üçün yollayışların alınmasına
13 846 000,0
3.2.
sığortaolunanların uşaqlarının sağlamlıq
düşərgələrində istirahətinin təşkilinə
286 000,0
3.3.
sanatoriya-profilaktoriyalara yemək xərcləri, tibb xidməti və ştatların saxlanılmasına
127 000,0
3.4.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının idman cəmiyyətlərinə məxsus idman qurğularının qismən saxlanılmasına (işçilərin əməkhaqqının ödənilməsi)
2 099 000,0
3.5.
Həmkarlar İttifaqlarının texniki və əməyin hüquqi müfəttişliyinin, etimadlı həkimlərin,
sağlamlaşdırma işi ilə məşğul olan təlimatçıların saxlanılmasına
1 096 000,0
4.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mərkəzi
aparatının və onun yerli orqanlarının saxlanılması xərcləri
23 500 000,0
5.
Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqlarının
ödənilməsi xərcləri, cəmi
o cümlədən:
40 000,0
5.1.
Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasına üzvlük haqqının ödənilməsi xərcləri
14 000,0
5.2.
MDB dövlətlərinin Sosial Təminat Assosiasiyasına üzvlük haqqının ödənilməsi xərcləri
26 000,0
6.
“2009-2015-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında sığorta-pensiya sisteminin
inkişafına dair Dövlət Proqramı” üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər
1 430 000,0
XƏBƏR LENTİ