17:09 çərşənbə Axşamı, 12 Noyabr 2019
SOSİAL

Dini məzhəblər niyə yaranır, məqsəd nədir?

14:10, 29.01.20194334
Dini məzhəblər niyə yaranır, məqsəd nədir?
Rza Rzayev

"Dost qalmaq istəyənlər din və siyasətdən mübahisə etməzlər”.

L.A. Noire

Bu yazım kimlərəsə cavab deyil, son dövrlər qatma-qarışıq münasibətlərin və hadisələrin baş verməsi və sənət insanlarının ictimai rəyə təsir edən olaylara münasibət bildirməməsi, bu mövzuya sənət insanı kimi münasibət bildirmək istəyi yaratdı. Həm də bu haqda da çoxdan yazmaq istəyirdim, amma yenə yerinə düşəcək günü və yerində yazmağın zamanın çatmasını düşünürdüm.

…Hələ millətçilik ideologiyası yaranmamışdı, millətçilik insanların psixologiyasına o qədər də təsir etməmişdi. İnsanlar daha çox dini və məzhəbləri əsas götürən dövlətlərin (imperiyaların) ətrafında birləşirdilər, milli mənsubiyyət arxa planda qalırdı. Məzhəblərin və təriqətlərin özünü daha qabarıq göstərməsi isə milli dövlətlərin yaranması ilə üst-üstə düşür.

Ən yaxın tarixdə də, Sovet imperiyası dağılan kimi, yaranan milli dövlətlərdə məzhəb və təriqət məsələsi yenidən dövrəyə girdi. Dağıdılan imperiyanın qalıqlarına yiyə çıxmaq istəyənlər yiyəsiz qalmış, hələ milli ideya axtarışında olan yeni yaranmış milli dövlətlərdə məzhəblər və təriqətlərlə özlərinə yer etdilər, ortanı yenidən qatdılar.

Yeni ideyaların yaranması həmişə özü ilə bərabər, bölücülük gətirir, parçalanmalar yaradır. Millətçilik ideologiyası da vüsət alan kimi, parçalanmalar, bölünmələr yaratdı, bir çox imperiyaların dağılmasına səbəb oldu. Bu gün isə artıq millətçilik keçmiş və bu gün özünü doğrultmayan keçilmiş mərhələdir.

Millətçilik müasir dövrdə birləşdirici yox, daha çox dağıdıcı funksiya daşıyır. Keçmiş əsrlərdə birləşdirici funksiya yerinə yetirən ənənəvi məzhəblərin əsasında yaradılan təriqətlərin də çoxu bu məqsədlə yaradılırdı, yəni bölücülük məqsədi ilə.

Köhnə sabit qaldığı üçün, yeni köhnənin "üstündə” yaranır və hərəkətdə olduğundan mövcud vəziyyətdən narazı qalan insanların yeni birliyini yaradır. Şəxsi maraqlar yeniliyi daha çox cəlbedici edir.

Dünya güclərinin ənənəvi məzhəbləri hədəf almaqda məqsədləri var: bu, həm həqiqi tarixə olan baxışı dəyişmək üçündür, həm də tarixi coğrafiyanı.

İslamda yeni məzhəblərin yaradılması və ənənəvi məzhəblərin əsasında ortaya çıxan təriqətlərin çoxu xarici təsirlər nəticəsində formalaşdırılıb. Bir çox yeni məzhəblərin və təriqətlərin yaradılması öndə gedən, "sözə baxmayan” müsəlman dövlətinin zəifləməsinə xidmət etmiş və bu gün də bundan təzyiq kimi istifadə olunur. Məsələn, sələfiliyin yarandığı dövrdə Şərqin kimlər tərəfindən idarə olunması məlumdur və sələfiliyin yaradılmasında məqsəd də həmin dövrdə Şərqi idarə edənlərə qarşı çıxmaq olub – yəni moğollara.

Sonra sələfiliyin davamı olaraq, vəhabiliyin yaradılmasında da məqsəd Şərqi əlində tutan Osmanlı imperiyasını əldən salmaq idi.

Müasir dövrdə artıq bu taktika işləmədiyindən, hissələrdən ayrılmış bütövün (imperiyanın) mərkəzinə coğrafiya xaricindən (qopardılmış hissələrdən) təsir etmək az mümkün olduğundan, yeni və içdən yaradılan təriqətə ehtiyac duyuldu. Ehtiyacı ödəmək üçün mərkəzdə (daxildə), keçmişdə birləşdirici Hənəfi məzhəbini əsas götürən nurçuluq təriqətini önə çıxardılar, siyasiləşdirdilər, içəridən təsir qüvvəsi yetişdirməyə başladılar.

Nurçuluqdan istifadə edənlər əsas məqsədlərini gizlətmək üçün öncə təminedici məqsədləri Türkiyənin xeyrinə hesabladılar. "Müqəddəs” məqsədlərini həyata keçirməyi isə sonraya saxladılar.

Nurçuluğu "ixtira” edənlərin əsas məqsədləri – Müasir Türk gəncliyinə ənənəvi sünni məzhəbi ilə dünyanın üçdə birinə bağlı olan Osmanlı imperiyasının coğrafiyasını unutdurmaq və yaddaşlardan silməkdi.

Dünya gücləri nurçuluqla müasir Türkiyənin parçalanmış Osmanlı coğrafiyası ilə mədəni (məzhəbi) bağlarını kəsmək , birləşdirici , bütövləşdirici mədəniyyəti yox etmək və yeni düşüncə (təriqət) yayıb özləri üçün yeni insanlar və inanclar yaradıb coğrafiyanı ələ keçirmək istəyirdilər, buna, az da olsa, nail oldular.

Zamanında Atatürkün dinə qarşı yox, yeni məzhəblərə və təriqətlərə qarşı apardığı mübarizənin səbəbləri yuxarıda söylədiklərimdir. Nurçuluğun hansı dövrdə vüsət almasına diqqət etsəniz, söylədiklərim öz təsdiqini tapacaq.

İslam yeni dinin və peyğəmbərin yaradılmasının qarşısını aldığı üçün dünya güclərinin yaratmaq istədiyi tək və idarəedici mədəniyyətə maneə yaradır. Düzləşmənin qarşısını alır.

Dünya gücləri başlatdıqları yeni mərhələni, yəni bütün mədəniyyətləri düzləşdirmə və post-insan yaratmaq siyasətini müsəlman ölkələrində nurçuluq təriqəti ilə yenidən həyata keçirməyə başladılar. Nurçuların əli ilə müsəlman ölkələrində başqa-başqa millətlərdən özləri üçün tək millət (post-insan) yaratmaq məqsədlərini həyata keçirmək üçün – komandanı sorğu-sualsız icra edən, sual verə bilməyən, sual (problem) yaratmayan, seçilmiş suallara cavab verən, hazır reseptlər ilə hərəkət edən briqada yaratdılar. Yəni, bilgisayarlara bənzəyən adamlar yığını – içinə nə yığırsansa, həmin çərçivə daxilində çıxış edə bilən, əlavə yaradıcılığa yer saxlamayan.

Nurçuların təhsil verdiyi insanlar da düymə ilə işləyirlər, xüsusi hazırlanıblar, düymə basılan kimi, şüuraltına yerləşdirilən kodlar şüuru idarəolunmaz hala gətirir, istənilən əmr müqəddəs sayılır və yerinə yetirilir. Biz bunun acı nəticələrini Türkiyədə gördük. Xaricdən düymə basılan kimi, inanılmaz olaylar baş verdi.

Nurçular hər yerə girdikləri kimi, Azərbaycana da təhsil adı ilə gəldilər. Görünməz təbliğat və təhsilimizdəki böhran da öz işini gördü, alternativsizlik də təsir etdi, ən imkanlı, vəzifəli şəxslər də övladlarını Türk liseylərində oxutdurdular. Onlar, ilk öncə, həm də orta məktəblərimizdə ən yaxşı oxuyan uşaqları seçdilər. Təhsilimizin yetişdirdiyi savadlı uşaqları seçib öz sistemləri ilə özləri üçün hazırladılar ki, gələcək məqsədlərini həyata keçirmək üçün yönəltsinlər. Məqsədləri əgər xalqa təhsil vermək idisə, niyə təhsildə geri qalmış uşaqları seçib xüsusi təhsil verməklə onların səviyyələrini qaldırmadılar?!

Azərbaycan təhsil sisteminin güclü təməlləri var idi, bu sistem kimləri yetişdirməyib ki… Və bu insanların çoxu ancaq Azərbaycana xidmət ediblər – Azərbaycan elminə, mədəniyyətinə, sənətinə. "Yenilik” adı qoyub "köhnə” adı ilə təməli dağıtmaq cinayətə bərabərdir. Milli təhsil sisteminin yaradılmasında xarici təcrübədən istifadə edilməlidir, çünki təhsil həm də – xaric və xaricilər ilə münasibət qurmaq vasitəsidir. Amma mövcud olandan ən yaxşısı yoxdursa, mövcud olanı qorumaq lazımdır, çünki təhsil sistemində dövlətin keçmiş və gələcək münasibətləri nəzərə alınmalıdır.

"Görünməz” təbliğat – ad ilə məzmun dəyişikliyidi , görünən ad altında görünməz məqsədi həyata keçirməkdi, sən bilmədən səni dəyişməkdi.

Verilən "dərman” (ideya) – üzərinə içindən fərqli ad yazılmış kapsul kimidir: illərlə görünməz ve sürəkli olaraq bədəninə yeridilən mayenin (ideyanın) fərqində olmursan, mayeni (ideyanın) öz bədəninin (beyninin) məhsulu hesab edirsən və düşünürsən ki, ən doğrusu budur.

Nurçuların təhsil sistemində "görünməz” məqsədləri – insan və böyük insanlar yetişdirmək yox, dövrə uyğun, istifadə tarixi bəlli olan, idarə olunan, "bilikli” itaət edən adamlar yetişdirməkdi.

Almaniyada bir məktəb direktoru hər tədris ilinin başlanğıcında müəllimlərinə bu məktubu göndərirmiş: "Mən ölüm düşərgəsindən sağ qurtulanlardan biriyəm. Gözlərim heç bir insanın görməməli olduğu şeyləri görüb. Yaxşı təhsil verilmiş və yetişdirilmiş mühəndislərin inşa etdiyi qaz otaqları, yaxşı yetişdirilmiş, savadlı həkimlərin zəhərlədiyi uşaqlar, işini yaxşı bilən tibb bacılarının vurduğu iynələrlə ölən körpələr, məktəb və universitet məzunlarının öldürüb yandırdığı insanlar… Bu səbəbdən təhsilə şübhə duyuram. Sizlərdən istəyim budur: hər şeydən əvvəl, şagirdlərinizin insan olması üçün çalışın. Zəhmətinizin nəticəsi bilikli canavarlar və bacarıqlı psixlər olmasın. Oxuma, yazma, riyaziyyat uşaqlarınızın daha çox "insan” olmasına kömək edərsə, onda, həqiqətən, yararlı olar.

İstanbulda təhsil aldığım dövrdə azərbaycanlı siyasi və ictimai fəaliyyətlə məşğul olan uşaqlarla çay içirdik, tanınmış iki millət vəkili haqda müzakirə gedirdi, mətbuatda haqlarında yazılar çıxmışdı. Sakitcə qulaq asırdım, sonda nə düşündüyümü soruşdular. Cavabım belə oldu: "Buna inanmaq istəyirəm, onların hansı təriqət üzvü olması Azərbaycana olan münasibətlərini dəyişə bilməz, onlar Azərbaycana xəyanət etməzlər! Amma bütün insanlar kimi, onlar da səhv edə bilərlər, qorxulu olan onların səhv etməsidir. Ağıllı, bilikli insanların səhv yolu düz bilib illərlə bu yol uğrunda mübarizə aparmaları gələcəyimizi qaranlığa bürüyə bilər”.

Dünya güclərinin nurçuluqla ənənəvi məzhəbləri hədəf almaqda məqsədləri var. Yuxarıda vurğuladığımız kimi, bu, həm həqiqi tarixə olan baxışı dəyişmək üçündür, həm də tarixi coğrafiyanı. Tarixi olmayanların Tarixə yeni baxışı başqa adda yeni coğrafiya yaratmaq istəyidir.

Azərbaycan, bəlkə də, yeganə ölkədir ki, burada ənənəvi məzhəb daşıyıcıları həmişə Azərbaycanın maraqlarını üstün tutublar və dindarlar arasında azərbaycançılıq öndə olub, məzhəblərarası mübarizə düşmənçilik həddində olmayıb.

Ənənəvi şiəlik (Cəfəri) Azərbaycanda əsas məzhəblərdən biridir və ən çox daşıyıcısı olan məzhəbdir və bu, belə də davam etməlidir, çünki dörd ənənəvi sünni məzhəblərinin Azərbaycanda qorunması və inkişafi üçün ənənəvi şiəlik (Cəfəri) qarantdır.

Şiəliyi (Cəfəri) özünə rəsmi məzhəb seçən qonşu dövlətin keçmiş tarixini kənara qoyaq, yəni bunlar yazılıb, danışılıb. Qonşu dövlət son iki əsrdə şiəlik məzhəbi ilə yenidən dirçəldi, regionda güc mərkəzinə çevrildi, dünya ağalarına da hərdən meydan oxuyur. Amma gəlin, müasir dövrü götürək: Türkiyəni çıxmaq şərti ilə, elə bir ənənəvi və yaxud qeyri-ənənəvi sünni məzhəb daşıyıcısı olan müsəlman dövləti varmı ki, ağ gündədir, dünya güclərinin qulu deyil?! Olmaq istəməyənlər də xarici təsirlər nəticəsində vətəndaş müharibəsi yaşayırlar.

Qonşu dövlətin bu gün iqtisadi, hərbi, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə səviyyəsi harada, sünni məzhəblərin çoxluq təşkil etdiyi müsəlman dövlətlərin səviyyəsi harada. Əgər şiəlik gerilikdirsə, onda qonşu dövlət rəsmi qəbul etdiyi şiəliklə bu inkişafa necə nail olub?

Bəli, qonşu dövlət milli maraqlarını həyata keçirmək üçün şiə (Cəfəri) məzhəbindən istifadə edir. Başqa hansı sünni məzhəbinə məxsus ölkə bunu etmir ki?!

Biz şiəliyə qarşı yox, şiəlik adı altında öz maraqlarını həyata keçirmək istəyən gücə qarşı çıxmaq istəyiriksə, bunun üçün şiəlikdən imtina etmək əvəzinə, şiəliyə qarşı çıxmaq əvəzinə, şiəliyi daha doğru-düzgün təbliğ etməliyik və güclü, Mübariz insanlar yetişdirməliyik. Necə ki, yetişdirmişik – düşmənə qan udduran – Mübarizi!

Əsrlər boyu şiəlik ölkəmizdə xarici təsirlərə müqavimət sistemi yaradıb, Sovet imperiyası Azərbaycanda tək şiəliyə qalib gələ bilmədi. Sovetə qarşı ən çox şiə olan bölgələrimiz müqavimət göstərdi. Bu gün bütün güclər ordulardan yox, qonşu dövlətin yetişdirdiyi idealist (şiə) insanlardan daha çox qorxur, həmin insanlar qonşu dövlətin qoruyucuları funksiyasını yerinə yetirirlər.

Qonşu dövlətin başqa qonşu dövlətlərdən güclü olmasının bir səbəbi də – "Şahnamə”dir, məişət qanunları ilə İslam dinini birləşdirib, müasir dövrə uyğunlaşdırıb, uyğun zamanda istifadə etməsidir!

Əgər bəzi dövlətlər ənənəvi məzhəbdən öz maraqları üçün istifadə edirsə, biz həmin ənənəvi məzhəbə qarşı çıxmaq, həmin məzhəbin daşıyıcılarına qarşı durmaq əvəzinə, gənclərimizə tarixi və müasir dövrdə baş verənləri necə qiymətləndirməyi öyrətməliyik.

Dövlətimiz zamanında "ixrac olunan” siyasi şiəliyin qarşısını ala bilmədiyi üçün başqa təriqəti önə verdi, onlara yaşıl işıq yandırıldı. Balans yarandı, təhlükə neytrallaşdırıldı. Amma artıq dünənki taktika bu gün üçün keçərli deyil.

Namazda olduğum vaxtlar, orucluqda, bir neçə fərqli məscidlərdə oldum, söhbət ancaq başqa məzhəb daşıyıcılarına nifrət yaratmaq, onları səhv çıxarmaq uğrunda idi. Söhbətləri "Allah yaddan çıxmış” kimi edirdilər. Allahlı və ya allahsız olmaq insanlara münasibətdə müəyyən edilir.

Azərbaycan, bəlkə də, yeganə ölkədir ki, ənənəvi məzhəb daşıyıcıları hər zaman Azərbaycanın milli və dövləti maraqlarını üstün tutublar və müxtəlif məzhəb daşıyıcıları arasında azərbaycançılıq öndə olub. Sünnilik məzhəbinin daşıyıcıları şiəlik məzhəbinin daşıyıcılarına görə Məhərrəm ayında xeyir işlər etməyiblər. Ölkəmizə sonradan başqa dövlətlər tərəfindən ixrac olunmuş yeni və ənənəvi məzhəblərin siyasiləşmiş qolları Azərbaycanın dövlət maraqlarına zərbə vurmaqla məşğul olublar və başqa dövlətlərin maraqlarını güdüblər.

Ölkəmizdə başqa din daşıyıcılarına təhlükə olmadığı halda, eyni din daşıyıcılarının başqa-başqa qollarının bir-birinə düşmən kəsilməsini arzulamaq artıq başqa oyundur, belə halda nə hakim, nə də top bizim deyil, futbolçular və meydan bizimdir, oyunu başqaları çıxarır, oyuna düşməməliyik.

Azərbaycanda dinlər və ənənəvi məzhəblərarası dava yoxdur və olmayıb, xaricdən ixrac olunan və siyasi mahiyyət daşıyan məzhəblər bunu etməyə çalışırlar, amma bir şeyin ki ocağı yoxdur, o, tez sönəcək və biz də alovlanmasına imkan verməməliyik.

Məzhəblərarası fərqlər neçə əsrlərdir var və bu fərqləri neçə illərdir aradan götürmək istəyənlər də var. İnancları dəyişmək olmaz, sadəcə bütün inanclardan insanlıq üçün faydalanmaq lazımdır, hansı yol (məzhəb) insanlığa daha çox xeyir verirsə, sonda qalib o olacaq, amma insanlar din mövzusunda qalib olmurlar, buna görə də, dini insanlararası mübarizəyə çevirmək, doğrunu Allah qatında yox, insanların üzərində qalib gəlməklə, onlarla mübarizə aparmaqla etmək – allahsızlıqdır. Müasir dövrdə belə düşüncələr terrora mənbədir. Allah insanları bir-birlərinə münasibətdə dəyərləndirir, insanlara qarşı yaxşı olana dəyər verir, öz qatında ona yer edir.

Bizim ölkədə din problem yaratmır, dini dərk etməkdə təhsilsizlik, bilgisizlik problem yaradır, burada məzhəbləri hədəf almaq yox, təhsildəki problemləri hədəfə almaq lazımdır və ənənəvi məzhəb daşıyıcıları birləşib dəyişən, İslamı dəyişmək istəyən, "yenilikçi” adı ilə təhsilimizdə təriqət siyasəti həyata keçirən məlum təriqət daşıyıcılarına qarşı mübarizə aparmalıdır.

Azərbaycanda qatı şiə olan bir çox bölgələrimiz var – Naxçıvan, Bakı kəndləri, Cənub zonası. Gəlin, başqa bölgələrimizdəki şiələr ilə bir başqa bölgəmizdə yaşayan şiələrin dünyaya baxışlarını, dövlətə, millətə olan münasibətlərini, siyasi təfəkkürlərini müqayisə edək. Eyni məzhəbin daşıyıcıları dövlətçilik və milli maraqlar məsələsində fərqli düşünürlər. Səbəb – bir başqa bölgəmizdə yaşayan şiələrin biliyi dünyada və regionda baş verən hadisələri doğru təhlil etməyə imkan yaradır və ayıq siyasi təfəkkür imkan vermir ki, xarici dövlətlər məzhəb məsələsi ilə onların məxsus olduqları dövlətdə aranı qatsınlar.

Deməli, burada söhbət kimin hansı məzhəb daşıyıcısı olması məsələsi deyil, təhsilsizlik məsələsidir, siyasi düşüncənin aşağı olması məsələsidir. Təhsili olmayan insan dini doğru-düzgün mənimsəyə bilməz. Hədəf hansısa ənənəvi məzhəb yox, təhsil və təhsildə kök atmış məlum təriqətçilərin yaratdığı anti-Azərbaycan təhsil sistemi olmalıdır!

Başqa bir məzhəbin daşıyıcısı kimi tanınan şəxsin fərqli məzhəb daşıyıcılarına qarşı fikirləri və tənqidi cəmiyyətdə normal qarşılanmır və qarşılanmayacaq da, çünki belə tənqidlər əks tərəfi öz mövqeyində daha israrlı edir, çünki tənqidi neytral adam deyil, öncədən mövqeyi (məzhəbi) olan adam edir.

Fərqli məzhəb daşıyıcısı olmağın şərti başqa bir məzhəb daşıyıcısına nifrət etməməkdir, onu "yolundan azan” saymamaqdır. Əksinə, fərqli din və məzhəb daşıyıcısına sevgi ilə yanaşılmalıdır. Fərqli məzhəb və təriqət daşıyıcısı olmaq fərdə rahatlıq gətirirsə, fərd o yolu seçməlidir. Hesab edirəm ki, məzhəblərin varlığı yox, məzhəblərarası mübarizə İslamı gözdən salmağa yönəlib.

Qəhrəmanların hamısı qəhrəmandır, amma onları da bir-birindən fərqləndirən cəhətlər var. Peyğəmbərlərin də fərqli tərəfləri var. İslam tarixində çox böyük şəxsiyyətlər olub, Peyğəmbərdən sonra kimin ilk xəlifə olması müsəlmanlar arasında fikir ayrılığı yaradıb. Guya, Peyğəmbər özündən sonra sələfini müəyyən etməyib. İnanılası deyil. Peyğəmbər (s.ə.s) sağlığında İslam dünyası üçün böyük şəxsiyyətlər yetişdirdi. Amma belə insanlar arasında Həzrəti Əlinin yeri başqadır: həm özünün yaşantıları, həm də övladlarının tutduğu yol onu daha çox önə çıxarıb.

Tarixdə bu günə qədər baş verməyən və təkrarlanmayan hadisədir – Kərbəla!

Bu hadisə heç vaxt unudulmayacaq, heç vaxt kimsə tərəfindən bu hadisəni törədənlərə haqq qazandırıla bilməyəcək. Həzrəti Hüseyn dirənişi İslamın yenidən qurtuluşunu təmin etdi və yayılmasına səbəb oldu. Həzrəti Hüseyn müqaviməti bir daha göstərdi ki, İslamı məğlub etmək mümkün olmayacaq. Dünya gücləri nə qədər istəsələr də, tarixdə baş vermiş Kərbəla hadisəsindən və Həzrəti Hüseyn qəhrəmanlığından güc alan İslamı məğlub edə bilməyəcək.

Şiəlik bütün anlarda tərəfini tutduğun, tərəfdarı olduğun Allahın və Allah adamının yanında olmaqdır. Şəraitə uyğun olaraq gizlənmək, fürsət gözləmək, cildini dəyişmək yox, meydana çıxıb, liderinin tutduğu Allah yolunda canını fəda etməkdir.

Həzrəti Hüseyn Allah yolunda ilk özünü və ailəsini qurban verdi, kimsəyə qaçmağa, özünə haqq qazandırmağa yol qoymadı. Yoldan çıxanlara deyəcək söz qalmadı, tarix onları həmişə lənətlədi.

İslamın yenidən doğuluşu, Allahın yaratdığı son yolun qarşısını kimsənin kəsə bilməyəcəyinin məzmunu Kərbəlada möhürləndi.

Bu qanlı möhür günü-gündən daha da dərinləşdi, daha dərin məzmununu və mahiyyətini baş verən və verəcək hadisələrin fonunda qazandı və qazanır.

Ha istəyirəm yazmayam, amma olmur, xristian Rusiya ilə mübarizə aparan böyük dövlətlərin çoxu xristian dövlətləridir. Rusiya tarixən özünü məzhəb ayrılığı ilə qorudu, daxili gücü birləşdirə bildi, məzhəb ayrılığı həm də dövlət maraqlarını qorumaqdır, deməli, dövlətçilik məsələsi olan halda eyni din daşıyıcısı olmaq rol oynamır, daha çox dövlət maraqları rol oynayır. Dövlət maraqları isə məzhəbin varlığını labüd edir, qoruyucusuna çevrilir. Belə olan halda isə son zamanlar ŞAH İSMAYIL haqda çoxlu fikirlər yazılır, hərə ağzına "qoyulanı” danışır.

Birinci – "tarix kontekst” anlamıdır, müasir tələblər, maraqlar tarixə baxışı dəyişir. Bu barədə uzun-uzadı yazmayacağam, amma bir məsələni nəzərinizə çatdırıram: bu gün Rusiyada ən çox təbliğ olunan, haqqında kitab, məqalə yazılan adam keçmiş SSRİ dövlət başçılarından biri olmuş Stalindir. Stalini Rusiyanın hazırki dövlət başçısı Putin təbliğ edir. Bunu Putin niyə edir?! Çünki heç bir dövlət başçısının zamanında rus torpaqlarının coğrafiyası Stalin başçı olduğu dövrdəki qədər böyük olmayıb. Stalin təbliğ olunmaqla Rusiya gənclərinə keçmiş SSRİ-nin ərazisi təbliğ olunur.

Şah haqqında danışılan doğru-səhv olanları kənara qoyuram, heç bunların təftişinə ehtiyac da duymuram.

Şah İsmayıl bu gün Azərbaycanlıların "əlində” olmayan keçmiş torpaqlarının coğrafiyasının GÖSTƏRİCİSİDİR!

Şah İsmayıl keçmiş torpaqlarımızın xəritəsidir!

Şah İsmayıl bütöv, böyük Azərbaycanın sərhədləridir!

Şah İsmayıla ayna tutanda aynada böyük, bütöv, vahid Azərbaycan görünür! Bu ayna həmişə gözümüzün önündə olmalıdır!

Özünün heç bir məzhəbin daşıyıcısı olmadığını deyənlər, hansı oyuna düşürlər?! Məzhəbsizlik yaratmaq istəyənlər kimlərdir?!

Məzhəblər Peyğəmbərin dünyasını dəyişməsindən sonra yaranıb və əsasları var. İslamın coğrafiyası genişləndikcə fərqliliklər özünü göstərdi, coğrafiyadan doğan yerli fərqlər məzhəblərin yaranmasını labüd etdi.

Məzhəbsiz "məzhəb” yaratmaq istəyənlər özlərini haqlı çıxarmaq üçün deyirlər ki, "Peyğəmbərin məzhəbi olmayıb”. Yanlış əsasdır, Peyğəmbərin məzhəbi Qurandır, Quran isə Allahın sözləridir, Allahın göstərdiyi yoldur, Peyğəmbərdən başqa Quranı düzgün başa düşən, şərh edən kimsə yoxdur.

Məzhəblər yol yox, yolun (Quranın) yolunu göstərəndir.

Məzhəblər Peyğəmbərdən sonra Quranın anlaşılmasını və doğru-düzgün başa düşülməsini və tətbiqini əsaslandırmaq üçün zəruri olub. Çünki Peyğəmbər sağlığında baş verən yeni hadisələrin timsalında qarşıya çıxan sualların və yaranan problemlərin həlli üçün nəyin doğru olub-olmadığını müəyyən edirdi.

Din alimlərindən bəziləri deyir ki, "Peyğəmbərin həyatı İslamda Qurandan öncə gəlir, biz Peyğəmbərin həyatını və yaşamını bilmədən Quranı anlaya bilmərik. Çünki Quran kitabdır, bizə xitab edir, Peyğəmbər isə Quranda yazılanları həyatda tətbiq edib”.

Quranı şərh edən və yaxud hədisləri toplayan, yazan elə bir din alimi yoxdur ki, məzhəbi olmasın. Hamısında da öncədən mövqe olub. Məzhəbsiz mümkün deyil. Bu prosesi geriyə döndərmək mümkün deyil, İslam əsrlərdir məzhəblər ilə özünü qoruya bilib.

Müsəlman ümumi addır – mövcud məzhəb daşıyıcılarını ifadə edən. "Mənim məzhəbim yoxdur”, "Müsəlmanam” deyənlər, məzhəbsiz (yeni) "məzhəb” yaratmaq istəyənlərdir. Məqsədləri – sayı milyonları keçən müxtəlif məzhəb daşıyıcısı olan müsəlmanlara qarşı çıxmaqdır, İslamı məhv etməyə yönəlmiş addımdır. Dünyada günü-gündən artan müsəlman çoxluğunun qarşısını almaq, yeni müsəlman( məzhəbsiz) azlığı yaratmaq istəyidir.

"Məzhəb tanımıram”- demək artıq hər kəsin kəllə sayı qədər məzhəbini ortaya çıxarar. Heç kim öz ağlına və başına görə Quranı anlaya bilməz və hökm verə bilməz. Buna görə də, hər kəs məcburi bir məzhəb daşıyıcısı olmalı, özünə yol seçməlidir.

Ənənəvi məzhəblər niyə olmalıdır?

Məzhəblər olmasaydı, dəyişiklik Quranda olacaqdı. Məzhəblərin varlığı və aralarındakı fərqlər bu günə qədər İslamın yayılmasının və Quranın dəyişilməz qalmasının səbəbidir.

Hansısa məzhəb daşıyıcısı olmaq normaldır, amma məzhəbçilik etmək normal deyil. Məzhəbləri din səviyyəsinə qaldırmaq, Qurandan üstün tutmaq, əsas kimi məzhəbi bilmək yanlışdır, qorxuludur. Ənənəvi məzhəblər əsası (Quranı) fərqli coğrafiya şərtlərinə uyğun əsaslandıran əsasdır.

Dində şəxsi münasibət ola bilməz, əsaslanmaq və istinad lazımdır, bu da məzhəbləri vacib edir. Qurana birbaşa yol yoxdur, bu, mümkün deyil. Qurana açar Peyğəmbərin (s.ə.s.) həyatı, ənənəvi məzhəblər və Kərbəla məktəbidir. Məzhəblərin yoxluğu hər kəsin öz başına görə Quranı anlamasına və yozmasına gətirib çıxarar.

Dində fərdin şəxsi hökmləri qəbul olunmur, dində daha çox buyurulmuş vacib əməllər vardır ki, yerinə yetirilməlidir, yəni vacib olan sütunlar var və ənənəvi məzhəblərdəki fərqlər vacib olanları qoruyur.

Bu məqaləni yazarkən araşdırdığım və oxuduğum din alimlərinin ənənəvi məzhəblərin varlığı və vacib olması haqqında fikirlərini, əsaslarını sizinlə bölüşürəm:

"- ənənəvi məzhəblər – sabitlərin dəyişkənlər tərəfindən yox olmasını önləyir;

-ənənəvi məzhəblər – dəyişkənlərin sabitlərin önünə keçməsinə sədd çəkir;

– (Həzrəti Mövlananın pərgar metaforu əsas götürülür.)

Ənənəvi məzhəblərin varlığı – sürəkli dəyişən şərtlərdə sabitlərin dəyişkənləri və dəyişən vəziyyətləri şərh etmək imkanlarını artırır, burada sabit əsasdır, pərgarın sabit ayağı sabitdir, pərgar sabit ayağını ana qaynağa basar, hərəkətli ayağı dünyaya açılar.”
XƏBƏR LENTİ

Новости

Обзор OnePlus 7T Pro: небольшие обновления делают отличный телефон ещё лучше

Телефоны OnePlus раньше были действительно просты в понимании. Теперь тебе нужен какой-то декодер, чтобы понять, что нового. Возьмите новый 7T OnePlus. Как и iPhone Apple "S", Android-телефоны OnePlus "T" раньше обозначали улучшенную версию предыдущей пронумерованной модели. Естественно, вы можете подумать, что OnePlus 7T заменит OnePlus 7 Pro, запущенный в мае. Но это не так. Смотрите, в то время как США получили OnePlus 7 Pro, в других регионах также был выпущен OnePlus 7. Вернитесь к новому 7T OnePlus - это преемник OnePlus 7. Но для американских клиентов это технически замена 6T OnePlus. Я же говорил, что это сбивает с толку! Так что в США OnePlus 7 Pro (начинается с $669) все еще продается. А сейчас есть более дешевый OnePlus 7T, который стоит на $70 меньше, начиная с $599. Но 7T OnePlus обладает многими более дорогими функциями OnePlus 7 Pro, включая 90Hz дисплей, систему с тремя камерами, более быстрый сенсор отпечатков пальцев и более быстрое хранилище UFS 3.0. И если все это недостаточно, OnePlus 7T имеет чуть более быстрый чип Qualcomm Snapdragon 855 и поставляется с Android 10. Длинная история: OnePlus 7T действительно хороший смартфон. Но у него та же слабость, что удерживала все телефоны OnePlus: камеры по-прежнему отстают от iPhone, телефонов Galaxy и Pixels. Цена OnePlus 7T - $599 Благодаря 7T OnePlus лучшие функции 7 Pro, такие как 90Hz дисплей и тройные камеры, становятся более доступными по цене. OnePlus 7T выглядит и чувствует себя хорошо для телефона из металла и стекла. Высококачественное строение - это то, чего я ожидаю от всех телефонов OnePlus. Выемка для отслоения меньше, чем на 67 и 7. Есть пара элементов дизайна, которые сразу привлекли мое внимание. Первая - массивный наезд камеры, в которой размещены тройные камеры. Это напоминает мне гигантские шишки камеры на Nokia Lumia 1020 или Moto Z. Думаю, я должен быть благодарен, что камеры не выглядят как удивленное лицо эмодзи. Второе - матовое стекло. Я предпочитаю матовое стекло, а не глянцевое, устойчивое к отпечаткам пальцев, и стекло OnePlus 7T просто не такое. И в-третьих, "стелс" уступает OnePlus 6T и 7. OnePlus говорит, что он ровно на 31,46% меньше. Это круто, но если вы не ликвидируете это положение, как OnePlus сделал с 7 Pro, или не раскачиваете дыру, как Samsung Galaxy Note 10, я бы не стал считать это ключевой точкой продажи. Громкоговорители, и нет разъема для наушников. Все кнопки доступны - они немного ниже, чем на OnePlus 7 Pro - и тактильны. Во всяком случае, я чувствую, что OnePlus 7T слишком высокий; Это больше, чем OnePlus 7 Pro, это очень большой телефон. На 7T OnePlus нет разъема для наушников. До сих пор нет ясности в устойчивости к воде или пыли, Несмотря на то, что он защищен от брызг, его использование в дождь сомнительно. И все еще нет беспроводной зарядки. Экран обновляется быстрее на 90 кадров в секунду, что делает его более гладким. Экран OnePlus 7T больше. Это новый 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей (разрешение 2400 x 1080) с новым соотношением сторон 20:9. Опять же, немного больше, чем на других телефонах, но не так много, как комические 21:9 Xperia 1 и 10 телефонов Sony. AMOLED-дисплея "Fluid" - это, конечно круто, его частота обновления заимствованна у OnePlus 7 Pro. С более быстрой частотой обновления дисплея текст по-прежнему выглядит великолепно, когда вы прокручиваете Twitter или Instagram, а системные анимации Android действительно блистают. Датчик отпечатков пальцев на дисплее работает так же быстро, как и на 7 Pro. В OnePlus 7 Pro также есть более быстрое устройство считывания отпечатков пальцев. Это все еще оптический датчик, который не так безопасен, как ультразвуковой считыватель отпечатков пальцев на дисплее, но он быстрый и отзывчивый, и это все, что меня волнует. Может быть, это иллюзия, но датчик чувствует себя чуть более отзывчиво, чем OnePlus 7 Pro. Я чувствую, что датчик OnePlus 7T почти никогда не выходит из строя, что хорошо. Есть еще разблокировка лица и она работает в мгновение ока, хотя это не так безопасно, как отпечатки пальцев. OnePlus также утверждает, что дисплей отфильтровывает 40% синего света. Не могу сказать, что экран сделал меня менее пристрастным смотреть на телефон. Есть пара стерео динамиков (один в наушнике и один на дне). Они поддерживают Dolby Atmos и они довольно громкие. Чипсет 7T Snapdragon 855 - самый быстрый чипсет для Android. OnePlus создал репутацию мощных телефонов, и 7T OnePlus не исключение. Он раскачивает чипсет Qualcomm Snapdragon 855 до 8GB ОЗУ. В США телефон поставляется только с 128GB памяти, но в Индии и Китае есть модель 256GB. Как и система хранения данных OnePlus 7 Pro, система хранения данных OnePlus 7T - это UFS 3.0, что означает, что она очень быстро считывает и записывает данные, что в свою очередь увеличивает общую скорость всех операций. Сравнительный анализ 7T OnePlus с Geekbench 5, чипсет телефона Snapdragon 855 лишь незначительно быстрее, чем у OnePlus 7 Pro, который работает на базе Snapdragon 855. Основываясь на среднем из трех тестов, ЦП OnePlus 7T набрал 789 баллов за одноядерный тест и 2,791 на тестировании многоядерных процессоров, что ускоряет его работу на 10% и 5%, Соответственно, чем OnePlus 7 Pro. И для вас там вундеркинды, Процессор OnePlus 7T тестировал на 8% быстрее одноядерных и на 12% быстрее многоядерных процессоров, чем 10 Galaxy Note от Samsung. В реальном использовании OnePlus 7T так же быстр и гладок, как OnePlus 7 Pro. Я не увидел никаких преимуществ скорости OnePlus 7T по сравнению с OnePlus 7 Pro. На самом деле, OnePlus 7 Pro даже имеет преимущество иногда, когда дело доходит до повторного открытия приложений из их приостановленного состояния, если у вас модель с 12GB ОЗУ. В 7T работает JusticOS 10, который основан на Android 10. В том случае, если Вы увидите, что производительность в играх или графических приложениях повышается, графический процессор Adreno 855 Snapdragon 640 на 15% быстрее, чем графический процессор Adreno 460 в 855 Snapdragon (Qualcomm просто увеличил тактовую частоту). Я не серьезный игрок в мобильные игры - я в основном наслаждаюсь парой гонок в асфальте и каждый день гуляю с Одиссеем Альто - но если вы играете в PUBG Mobile или Fortnite, вы можете увидеть, что игры работают немного гладче. Конечно, если вы на самом деле все в мобильных играх, вы, вероятно, должны получить игровой телефон, как Asus' s ROG II, который, по всем данным, кажется монстром. Жесты Android 10 работают как у iOS. Помимо отличной производительности, OnePlus 7T является одним из первых телефонов, поставляемых с Android 10. В то время как большинство функций Android 10 - это обновления под капотом, такие как переработанные ярлыки совместного использования и лучшие настройки конфиденциальности, есть один, который вы не можете пропустить: жесты. Я знаю, что Android 8 (Oreo) ввел жесты, но они лучше на Android 10. Подожди, я сказал лучше? Я имею в виду, полностью оторвался от iOS. В Android 10 в нижней части экрана установлена та же панель жестов, что и в iOS, и печать работает практически одинаково: проведите пальцем вверх, чтобы открыть многозадачность, проведите влево и вправо, чтобы переключиться между открытыми приложениями, и проведите вверх, чтобы вернуться к главному экрану. Чтобы вернуться назад, вместо появления кнопки "Назад", проведите пальцем вправо с левой стороны экрана. А чтобы активировать Google Assistant, просто проведите пальцем по центру из любого из нижних углов. Android 10 хорошо работает и в нормальном моде OnePlus, у версии компании LionsOS 10 есть свои непротиворечивые настройки. Zen Mode, который ранее заблокировал телефон OnePlus на 20 минут, теперь позволяет установить для него значение между 20-60 минутами. Не новаторские обновления, но приятно иметь, тем не менее. Режим чтения теперь имеет "хроматическую" настройку для приглушенных цветов. 7T OnePlus имеет 3 800 мАч аккумулятор, что меньше 4000 мАч в OnePlus 7 Pro. телефоны OnePlus, как правило, работают полный день с легкостью и OnePlus 7T то же самое. Даже с большим количеством Slack, Twitter, Feastly, YouTube, Google Maps, Reddit, Gmail и съемкой фотографий, я всегда заканчивал день, имея не менее 15 процентов мощности. Я до сих пор хочу, чтобы OnePlus был на борту с беспроводной зарядкой, но Warp 30T зарядка с включенным зарядным устройством действительно быстро, чтобы выйти из телефона. Я могу подтвердить, что зарядное устройство Warp 30T действительно заряжает 7T OnePlus от 0-70% батареи примерно за 30 минут. Три камеры в массивном наезде. Достаточно хорошие фотографии Самая большая слабость OnePlus 7T - это его камеры. Это не новость, если вы когда-либо использовали телефоны OnePlus. Сзади - трехобъективная система камер: 48-мегапиксельная основная камера (f/1.6) с оптической стабилизацией изображения (OIS), 12-мегапиксельная 2x камераа (f/2.2) и 16-мегапиксельная ультракороткая (f/2.2) с 117-градусным полем зрения. А спереди - 16-мегапиксельная (f/2.0) камера. Это исправные камеры - улучшенный телеобъектива делает снимки чуть лучше, чем OnePlus 7 Pro - но им мешает тот же недостаток, что и на других телефонах OnePlus, а это средняя обработка изображений. Мне нравится, что фотографии не слишком насыщены, как на телефонах Samsung, но для контрастности может понадобиться толчок. Правда, они не могут топить изображения с iPhone 11 и 11 Pro. Фотографии прекрасно выглядят на экране OnePlus 7T, и, как я уже говорил тысячу раз: в Instagram или Twitter никто не смотрит пикселями. Три камеры для трех разных просмотров. Однако взорвать OnePlus 7T кадры на 27-дюймовом iMac и сравнить их с лучшими камерами смартфонов (iPhone 11 Pro, Galaxy Note 10, Pixel 3 и Huawei P30 Pro) и детали и динамический диапазон не на одном уровне. В 7T фотографиях OnePlus все просто сенсорно мягче, чем на iPhone или Galaxy. Одна новая камера в OnePlus 7T, что в OnePlus 7 Pro не является режимом супер-макросов. При включении все три задние камеры могут фокусироваться на субъектах по 2,5-8 сантиметров, чтобы получить сверхточные кадры. Режим Super Macro позволяет получить действительно, очень близко к предметам. Около 2,5 сантиметров. Как видно на приведенных ниже фотографиях, это работает, но нужно поставить в работу, чтобы провести неподвижно. В противном случае вы будете иметь много размытых близких. Вместо того, чтобы сбрасывать в основном повторяющиеся сравнения камер, я рекомендую проверить наши отзывы iPhone 11 Pro, Galaxy Note 10 и OnePlus 7 Pro, чтобы получить хорошее представление о том, как сравнивают камеры OnePlus 7T (особенно для малозаметных и ночных фотографий), потому что изображения довольно чертовски похожи на OnePlus 7 Pro. Я, впрочем, оставлю галерею снимков, сделанных в самых разных сценах. И конечно, ударить меня по Instagram @ sourlemons или Twitter @ raywongy, если вы хотите углубиться в телефонную фотографию. Мне очень нравились разговоры с вами, ребята. В OnePlus 7T много улучшенных функций OnePlus 7 Pro. Стоимость. Мне было интересно, слишком ли быстро продвигается OnePlus, когда он дразнил 7T OnePlus в Twitter. Но потом мне напомнили, что приносить премиальные инновации, как только они будут готовы, и снижать цены, чтобы больше людей могли их получить, - это то, что OnePlus делает лучше всего. Менее пяти месяцев назад вам пришлось заплатить не менее $670 за OnePlus 7 Pro, чтобы получить 90Hz дисплей и трехобъективную камеру. Теперь, вы можете получить его за $600, если вы не против немного меньшей батареи. Я понимаю, что экономия $70 - это не очень много для таких людей, как я, которые привыкли платить топ-доллар за iPhone или Samsung Galaxies. Однако для большинства людей деньги лучше потратить на что-то другое, например, беспроводные наушники. В OnePlus 7T в основном попадает на все нужные заметки. Он обладает качественным дизайном, сверхбыстрой производительностью, плавным дисплеем и длительной батареей с быстрой зарядкой. И хотя камеры не совсем флагманского уровня, они более чем достаточно хороши. В конечном счете, 7T OnePlus - это ценность - еще один основной принцип OnePlus - и она действительно обеспечивает. Источник: https://www.theverge.com/

Пара слов о One X

В прошлом году Insta360 поцизионировала идею о том, на что может быть способна 360 камера с Insta360 One X. The One X продавался не как 360-градусная камера, а камера, которая могла снимать 360 градусов возможных углов, к которым можно было получить доступ постфактум. Кадры, снятые с помощью One X, также были сшиты в камеру, и вы смогли отредактировать его прямо на телефоне для быстрой загрузки на социальные платформы. Год спустя и GoPro отвечает на One X с $499.99 GoPro Max. Это преемник GoPro Fusion, который вышел в 2017 году, требовал двух карт памяти: все головные боли прошлых 360 камер в одном удобно забывчивом пакете. Но с GoPro Max компания позаимствовала улучшения из play-book Insta360 и сделала самой доступной 360 камеру, которую я использовал. И из-за этого, я думаю, я вижу, что это первая 360 камера, которая получила постоянное место в моем наборе. У GoPro есть двойные линзы на 180 градусов, которые делают фотографии на 360 градусов на 16,6 мегапикселей, 5,5 мегапикселей 4:3 (что GoPro называет «Super-View» фотографии), и очень прикольные панорамные фотографии на 6,2 мегапикселей на 270 градусов под названием Power-Panos. Для видео он может снимать кадры 1440p 60 fps с одним объективом и 5.6k 30 fps сферических клипов - так же, как и Insta360. Есть микрофоны на всех сторонах, кроме одной. Внизу он имеет закладные монтажные зубцы, позволяющие монтировать аксессуары к камере без необходимости к доступу к корпусу. Он совместим со всеми современными аксессуарами GoPro, как и Hero 8. Откидные зубцы позволяют монтировать Max без необходимости в отдельном корпусе. Макс похож по конструкции на Hero 8, но явно лучше. Сенсорный экран на Max немного меньше сенсорного экрана на задней части Hero 8, но его система меню идентична. Большой плюс здесь в том, если вы врываетесь или делаете селфи, вы можете видеть себя, как на DJI Osmo Action, потому что, ну, у него две линзы! Хотя камера водонепроницаема до 16 футов, GoPro говорит, что это не подводная камера. Сшивание 360-градусных кадров под водой является постоянной проблемой для GoPro, и эта гидроизоляция лучше подходит для прикрепления камеры к передней части доски для серфинга, не беспокоясь о том, что она разрушится. Сенсорный экран очень отзывчивый, но нельзя использовать его для прокрутки кадра в режиме 360, так как на экране есть жесты, например, чтобы перейти к главному меню. Однако можно переключаться между объективами, нажимая кнопку на экране, но это работает только перед началом записи. При попадании на запись экран имеет только видоискатель объектива, выбранного перед прокатом. Изображение на экране, однако, останется на уровне горизонта независимо от того, каким образом вы повернете камеру. И делает это почти без заметного отставания. При съемке деформированного, сверх-широкого рыбьего глаза выглядят, кадры хрустящие и живые. Тона кожи верны жизни и Макс не боится немного перенасыщать блики. Я предпочитаю, чтобы этот цвет был более плоским, особенно если вы не хотите тратить время на коррекцию цвета. Даже если вы корректируете цвет, ни одна из камер не дает вам большой свободы для работы, поэтому большую часть времени это не стоит усилий. Но когда я вхожу в линейный, не-рыбий взгляд, кадры начинают показывать его зерно и сглаживающее программное обеспечение GoPro делает, чтобы компенсировать растянутые размеры. Если эти кадры будут смотреть только по телефону, кого это волнует? Но если вы платите 500 долларов за эту камеру, я бы ожидал, что она будет использована для большего. Видео Max 360 стабилизировано программным обеспечением. Это так, как вы ожидали, когда шли, и может быть очень странным, особенно ночью. Сшивание наиболее заметно в верхней и нижней части рамы, и так как большинство креплений GoPro обычно имеют более широкие основания, чем камера, почти всегда есть немного артефакта от монтирования в кадрах. Однако в целом, как только вы экспортируете 360 кадров, шов действительно чистый. Однако аудиосъемка Max - это лучшее, что я слышал от потребительской камеры 360. Снижение ветра может добавить много сжатия, но в целом оно фактически снижает звук ветра, сохраняя при этом голоса нетронутыми. Я проверил камеру на ветре 25 миль в час, и ты все еще слышишь, как я говорю. Большие микрофоны захватывают удивительно качественный звук. В линейке камеры GoPro есть три режима, специфичных для GoPro Max - Powe-rPano, Max Supe-rview и Max Time-warp. Снимки Power-Pano - это 270-градусные фотографии, которые используют оба объектива для захвата сверх-широких панорамных видов. Фотографии понятны и предлагают панорамную фотографию в мгновение ока, а не необходимости сканировать ландшафт с помощью телефона. Max SuperView - самый широкий угол, который может предложить GoPro. Он снимает видео 1440p60 с помощью одного из 180-градусных объективов Max, а также предлагает Max Hypersmoot, который, как утверждает GoPro, является его самой стабильной формой видеостабилизации. При 60 fps видео доступно только в 4:3, но его стабилизация -уровень (по крайней мере, когда у вас идеальные условия освещения) с гидроизоляцией и малым размером GoPro. Наконец, Max Time-warp предоставляет видео с истекшим временем в 360. Это действительно круто, но убийца батареи. Я видел, как моя батарея упала на 15% со свежего заряда во время съемки видео Time-warp в течение 10 минут подряд. Я бы хотел, чтобы экран отключился раньше, пока снимают их, чтобы спасти какой-то аккумулятор. GoPro Max заряжается по USB-C и использует несколько большую батарею, чем Hero 8. Мне нужны были две эти батареи, чтобы получить полный день тяжелого использования, что соответствует моему опыту на других камерах GoPro. Зарядка батареи может осуществляться через порт USB-C. Макет кнопки на Max идентичен Hero 8. Все кадры можно редактировать в приложении GoPro, а возможность редактирования 360 является самой доступной. Все эти операции основаны на ключевых кадрах и даже упрощают и упрощают переходы для создания полированных перемещений между ключевыми кадрами в рамках захвата на 360 градусов. После долгого дня съемок я на самом деле был рад запрыгнуть в приложение и поработать над редактированием кадров. Соглашайтесь продолжить: GoPro Max Каждое умное устройство теперь требует, чтобы вы согласились на ряд условий, прежде чем вы сможете его использовать - контракты, которые на самом деле никто не читает. Нам невозможно прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз приходится бить "соглашаться" на использование устройств, когда мы пересматриваем их, так как это соглашения, которые большинство людей не читает и точно не может вести переговоры. Чтобы использовать мобильные или настольные приложения GoPro для просмотра, передачи и редактирования материалов из GoPro Max, необходимо согласиться на два обязательных элемента: Кроме того, в приложении есть дополнительное соглашение об обмене данными персонализации с GoPro, которое, по словам компании, она использует "для улучшения продуктов и работы с клиентами". Окончательный счет: два обязательных соглашения и одно факультативное соглашение. GoPro также имеет настольное приложение 360, называемое GoPro Player. Он отражает опыт мобильного приложения с добавленными опциями кодека при экспорте: H.264, ProRes и HEVC. Что касается 360 видеомонтажа, то меня взорвала его легкость. GoPro стал бытовым названием для своих долговечных, портативных маленьких экшн-камер и Max ничем не отличается. В то время как камера обладает большим количеством отличных функций, именно простота приложения, в конечном счете, заставила меня продолжать использовать это. В прошлом 360-градусные кадры означали высокое оборудование и головные боли в постах, и это всегда оттолкнуло меня от использования. Но если использовать тот же форм-фактор и то же приложение, что и GoPro Hero, рабочий процесс, который я использую в течение многих лет, является более доступным. Достаточно ли этого, чтобы быть более чем новинкой камеры, которая в конечном итоге окажется в забытой технологической корзине в моем подвале? Я не совсем уверен. Но это самая веселая и удобная для пользователя камера 360, которую я использовал на сегодняшний день, и я рад видеть, где GoPro занимает эту строчку в будущем. Информация взята с источника : Theverge.com