"Gənc Reportyorlar" Rəşad Məcidə müraciət etdilər

GƏNCLİK
20:03 29.12.2010
2298

 

1.Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika fakültəsi tələbələrinin də Prezident İlham Əliyevi özlərinin dostu hesab etdiyini mətbuatda işıqlandırasınız;

2. “RUH” Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin sorğuya cəlb etdiyi 93 jurnalist obyekti sırasında bizim də mənən iştirak etdiyimizi hesaba alasınız. Beləliklə, sorğuda 93 deyil, 94 jurnalist obyekti iştirak etmiş hesab olunsun və cənab prezidentin lehinə toplanan 81 səsə daha bir səs – jurnalist tələbələrin səsi də əlavə olunsun.

3.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə bu mükafatın təqdimat törənində onun lehinə olan əvvəlki 81 səsə daha bir səs də əlavə edilsin”.
Hörmətlə üzvləri BDU jurnalistika fakültəsinin tələbələrindən ibarət “Gənc Reportyorlar Klubu” adından

Məmməd Ağayev “Gənc Reportyorlar Klubu”nun sədri

OXŞAR XƏBƏRLƏR